Wat doen we?

STB3014 - Platanenlaan en Beukenlaan

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
STB3014

Wie doet wat?

Werken ten laste van de gemeente Stabroek

  • De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel;
  • De aanleg van infiltratiemogelijkheden voor het regenwater, zoals infiltratiepalen en waterdoorlatende parkeervakken;
  • De heraanleg van de wegenis.