Nieuws

TRE3016 - B214068A Baalsebaan
20 apr 2022

Vanaf 25 april aanleg toplaag asfalt, opgepast voor kleeflaag

 

Vanaf 25 april zal aannemer DCA de toplaag asfalt aanleggen over het gehele projectgebied. Eerst wordt in alle straten een kleeflaag aangebracht bovenop de onderlaag asfalt, die nodig is om de twee lagen goed te laten hechten. Opgelet, dit product is quasi onmogelijk te verwijderen van autobanden, schoenen, kledij, ... dus wees voorzichtig en betreed de rijweg niet totdat de aannemer ze terug openstelt.

 

Meer informatie over de planning kan je terugvinden in onderstaande brief.

19 jan 2022

Vanaf 20 januari betonwerken voor goten en boordstenen Schaluinstraat

 

De aannemer heeft deze week voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de nieuwe kantstroken in ter plaatse gestort beton. Donderdag 20 en vrijdag 21 januari worden de betonwerken uitgevoerd. Meer informatie kan je vinden in onderstaande brief.

18 nov 2021

Morgen geen verkeer mogelijk in Meiboomlaan

 

Op vrijdag 19 november legt de aannemer twee bouwputten aan voor de bouw van de overstorten. De eerste bouwput komt aan het einde van de Schaluinstraat, de tweede in de Camille Huysmansstraat ter hoogte van het kruispunt met de Reyersstraat.

 

Opgelet. Morgen wordt op de werf Bonten Osstraat - Meiboomlaan de onderlaag asfalt gegoten waardoor er geen verkeer mogelijk is. Woon je in de Camille Huysmansstraat en moet je morgen weg? Rijd dan langs de Geertruimoerstraat naar de Nobelstraat en zo verder. Deze verkeerssituatie geldt alleen voor morgen, vrijdag 19 november.

29 okt 2021

Heraanleg Baalsebaan in volle gang

 

In de Baalsebaan tussen de Domstraat en de Galgenberstraat zal de aannemer de komende weken de fundering van de rijweg aanleggen. Dat gebeurt in verschillende lagen steenslag.

 

De bedoeling is om in de week van 15 november de boordstenen en goten te trekken. We hanteren de volgende werkwijze:

 • De aannemer plaatst een koord dat de loop en hoogte van de boordstenen aangeeft. Deze koord mag niet verwijderd of verplaatst worden. Vanaf dit moment zijn de opritten en garages niet bereikbaar met de wagen.
 • Een gespecialiseerde machine wordt ingezet om de goten en boordstenen ter plekke in beton te storten, meteen op de juiste locatie en hoogte. De uitgezette koord dient als geleiding.
 • Daarna moet het beton een à twee weken uitharden voordat er met de wagen kan worden overgereden.
 • Daarna worden de goten en boordstenen op regelmatige afstand ingezaagd, zodat het beton kan uitzetten en krimpen zonder te barsten.

 

Wanneer deze werken voltooid zijn kan de onderlaag asfalt worden aangelegd, waarschijnlijk eind november of begin december. Nadere info volgt.

 

In de Baalsebaan tussen de Domstraat en de Monnikstraat worden de woningen de komende weken aangesloten op de nieuwe riolering en worden ook de straatkolken geplaatst. Daarna wordt ook hier gestart met de heraanleg: eerst de fundering, dan in de week van 22 november de boordstenen zoals hierboven beschreven en eind november - begin december de onderlaag asfalt.

13 okt 2021

Rioleringswerken starten ook in Schaluinstraat en Camille Huysmansstraat

 

Op donderdag 14 en vrijdag 15 oktober plaatst de aannemer de bemaling in de Schaluinstraat (huisnummer 91) in de richting van de Camille Huysmansstraat en in de Camille Huysmansstraat zelf.

 

Op maandag 18 oktober wordt gestart met de aanleg van de rioolbuizen.

13 okt 2021

Plaatsing boordstenen in deel Monnikstraat

 

Deze week worden de boordstenen gegoten in de Monnikstraat, tussen Aveve en Baalsebaan. Dit was voorzien op maandag en dinsdag, maar werd door de regenval uitgesteld.

 

In de week van 18 oktober wordt de onderlaag asfalt gelegd. De aannemer informeert je hier nog verder over.

13 okt 2021

Planning werken Baalsebaan

 

Sinds 1 oktober voert de aannemer de huisaansluitingen uit in de Baalsebaan tussen de Domstraat en de Galgenbergstraat. Dit duurt nog tot eind oktober.

 

Begin deze week zijn de rioleringswerken gestart in de Baalsebaan tussen de Domstraat en de Monnikstraat.

29 sep 2021

Overzicht werken tot midden oktober

 

Ook in oktober werkt de aannemer op verschillende plaatsen.

 

In de Baalsebaan tussen Domstraat en Galgenbergstraat worden vanaf 1 oktober de huisaansluitingen op de nieuwe riolering uitgevoerd.

 

In de Baalsebaan tussen Domstraat en Monnikstraat starten we op maandag 11 oktober met de aanleg van de riolering.

 

In de Monnikstraat tussen AVEVE en Baalsebaan giet de aannemer op maandag 11 en dinsdag 12 oktober de boordstenen in beton. Hiervoor wordt een zogenaamde glijbekisting ingezet. Verkeer op de werf is onmogelijk. Nadien moet het beton drogen, waardoor de opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn.

 

In de Schaluinstraat beginnen we midden oktober met de aanleg van de riolering. De aannemer werkt vanaf huisnummer 91 in de richting van de Camille Huysmansstraat en daarna in de Camille Huysmansstraat tot aan de Reyersstraat.

 

14 sep 2021

Aanleg riolering Baalsebaan

 

Vandaag, 14 september, is de aannemer gestart met de aanleg van de riolering in de Baalsebaan. Hij werkt van de Domstraat in de richting van de Galgenbergstraat. Vermoedelijk in de eerste helft van oktober wordt gestart met de rioleringswerken van de Domstraat in de richting van de Monnikstraat.

 

14 sep 2021

Aanleg riolering in deel Monnikstraat

 

Momenteel legt de aannemer een vuilwater- en een regenwaterriolering én een persleiding aan in de Monnikstraat, tussen Aveve en de Baalsebaan. Eind september, begin oktober worden de huisaansluitingen op de vuilwater- en op de regenwaterriolering uitgevoerd. Midden oktober worden de boordstenen geplaatst.

 

Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kan de planning wijzigen.

 

12 aug 2021

Werken Baalsebaan opgestart

 

De aannemer is gestart met het splijten van het beton in de Baalsebaan. Deze werken zullen duren tot 18 augustus. Wij begrijpen dat dit heel wat hinder met zich meebrengt en doen er alles om deze tot een minimum te beperken. In de tweede week van september wordt het beton dan opgebroken en vervangen door een tijdelijke steenslagverharding. De bewoners zullen hun woning kunnen bereiken met de wagen.

 

Eind september, begin oktober wordt dan gestart met de aanleg van de riolering. We starten in het gedeelte tussen de Domstraat en de Galgenbergstraat, in een vooruitschrijdende sleuf van telkens 30 à 50 meter. De riolering wordt daarin aangelegd, waarna de sleuf terug wordt gedicht en het volgende stuk wordt opengegraven. Op die manier houden we de woningen maximaal bereikbaar.

 

In de Schaluinstraat worden de bermen afgewerkt en zal vanaf 16 augustus gestart worden met de bouw van het pompstation en bufferbekken tegenover nr. 89. In de Monnickstraat starten we in de eerste helft van september met de aanleg van de riolering.

 

Eind augustus wordt nog de koker van de Grote Loop onder de straat vernieuwd, ter hoogte van Schaluinstraat nr. 23. De Grote Loop wordt ook geruimd, deels in opdracht van de provincie, deels in opdracht van de gemeente en Aquafin.

 

 

21 mei 2021

Opritten deel Schaluinstraat tijdelijk niet bereikbaar

 

Op dinsdag 25 en woensdag 26 mei plaatst de aannemer de boordstenen en de kantstroken in de Schaluinstraat, van huisnummer 91 tot het kruispunt met de Eekhoornstraat.

 

De boordstenen en de kantstroken worden ter plaatse in beton gegoten. Hiervoor wordt een grote glijbekistingsmachine gebruikt. Vooraf verwijdert de aannemer de opritten. Je zult dus niet op de oprit van je woning geraken tot het beton is uitgedroogd. Dit kan enkele weken duren. Parkeer daarom je auto ruim op tijd, en zeker voor de werken dinsdagochtend beginnen, buiten de werkzone.

 

Zodra het beton hard is, legt de aannemer de opritten terug aan en kun je jouw oprit terug gebruiken.

 

Voor handelaars met een parking voorziet de aannemer rijplaten over de boordstenen en de kantstroken. Verwacht je een levering? Informeer de leverancier dat hij enkel met een kleine, lichte vrachtwagen tot aan de woning geraakt. Lossen gebeurt bij voorkeur buiten de werkuren van de aannemer, dus voor 7 uur of na 17 uur.

 

Rijd, fiets of stap in geen geval over het natte beton. Als het beton beschadigd wordt, dan moet het terug worden uitgebroken en opnieuw aangelegd. Met alle vertragingen van dien.

 

Let wel: beton gieten, is een weersgevoelig werk. Bij slecht weer kan de planning wijzigen.

teaser
06 mei 2021

Afspraken huisvuilophaling

 

Zet je afvalbakken op de normale ophaaldag a.u.b. voor 7u ’s morgens aan de straatkant.

 

In de zones waar de rioleringswerken bezig zijn, zal aannemer DCA de afvalbakken oppikken en naar het ophaalpunt van Eco Werf brengen. De medewerkers van DCA doen dit meteen bij het begin van hun werkdag, om 7 uur. Ze brengen de lege afvalbakken daarna terug naar de eigenaar.

 

Afvalbakken die na 7 uur buiten worden gezet, blijven meer dan waarschijnlijk staan en worden niet geleegd.

06 mei 2021

Overzicht werken Schaluinstraat

 

In mei en juni staat er in de Schaluinstraat veel op het programma.

 

De aannemer legt de riolering aan tussen Schaluinstraat 91 en de Baalsebaan. Hierbij worden ook de huisaansluitingen uitgevoerd. Verder wordt de doorsteek van de Grote Loop, de kruising van de waterloop met de Schaluinstraat, vervangen.

 

Eind mei/begin juni begint de heraanleg van de rijweg tussen huisnummer 91 en de Eekhoornlaan. De kantstroken en de straatgoten worden ter plaatse gegoten in beton. Hierdoor zijn de opritten van de woning tijdelijk niet toegankelijk. Daarna legt de aannemer de fundering van de rijweg aan.

 

23 mrt 2021

Planning werken Schaluinstraat en Monnikstraat aangepast

 

Ook in de Meiboomlaan legt Aquafin nieuwe riolen aan. Omdat we er willen voor zorgen dat de bewoners van de Meiboomlaan langs de Rozenlaan en de Camille Huysmansstraat naar hun woningen kunnen, wordt de planning voor de werken in de Schaluinstraat en de Monnikstraat aangepast.

 

De werken worden er opgesplitst in deelfases. Je leest de nieuwe planning hieronder.

 

Fase 2: Schaluinstraat en Camille Huysmansstraat

 

 • Fase 2a - Schaluinstraat van huisnummer 91 tot Baalsebaan.
  Hier wordt momenteel riolering gelegd.
 • Fase 2b - Schaluinstraat van nummer 91 tot de Camille Huysmansstraat en de Camille Huysmansstraat (tussen de Schaluinstraat en de Reyersstraat).
  Deze deelfase wordt uitgesteld tot de werken in de Meiboomlaan voldoende zijn opgeschoten. 
  Vermoedelijk start deze fase na de werken in de Monnikstraat.

 

Fase 3: Monnikstraat

 

 • Fase 3a - Monnikstraat tussen Aveve en Baalsebaan.
  Nadat de werken in de Schaluinstraat tussen huisnummer 91 en de Baalsebaan (fase 2a) klaar zijn, begint de aannemer in de Monnikstraat tussen Aveve en de Baalsebaan. We verwachten de opstart van de werken in de periode juni - augustus.
 • Fase 3b - Monnikstraat tussen Aveve en Camille Huysmansstraat.
  De start van deze deelfase is afhankelijk van het verloop van de werken in de Meiboomlaan.
 • Fase 3c - Baalsebaan.
  In de Baalsebaan beginnen de werken na de Schaluinstraat (fase 2b).

 

Fase 4: pompstations Schaluinstraat

 

In september beginnen we met de bouw van de pompstations in de Schaluinstraat (tegenover huisnummer 91) en in Rozendal (aan de kleine waterzuiveringsinstallatie). Hier werken we buiten de rijweg.

 

We houden je verder op de hoogte zodra we duidelijkheid hebben over de juiste startdatums van de verschillende fases en deelfases.

 

23 mrt 2021

Aanleg riolering Schaluinstraat

 

Tot eind mei / begin juni leggen we riolering aan in de Schaluinstraat, van huisnummer 91 tot de Baalsebaan. Deze werken omvatten de aanleg van een afvalwaterriolering, een regenwaterriolering en een persleiding. Daarna worden de woningen aangesloten op de nieuwe riolering.

 

Na de rioleringswerken wordt de rijweg hersteld. We verwachten dat dit voor de periode juni - augustus zal zijn.

 

23 mrt 2021

Domstraat: afwerken opritten

 

In de Domstraat werkt de aannemer deze maand de opritten en de bermen af. De aanleg van de bovenste laag asfalt zal in de zomer gebeuren.

 

23 mrt 2021

Bouwverlof week 5 april

 

Van Paasmaandag 5 tot en met vrijdag 9 april heeft de aannemer bouwverlof. Er zal op de werf geen activiteit zijn.

 

23 feb 2021

Werken Schaluinstraat starten op 4 maart

 

Door het slechte weer van de voorbije weken werd de start van de werken steeds uitgesteld. Volgens de nieuwe planning wordt het asfalt verwijderd op donderdag 4 maart. Op maandag 8 maart kan dan worden begonnen met de rioleringswerken.

 

Na het frezen van het asfalt zal je oprit terug bereikbaar zijn. Merk je dat de rioolploeg je huis nadert, verplaats dan je wagen voor 6.30 uur en parkeer buiten de werfzone. Als de rioolbuizen voor je woning liggen, dan brengt de aannemer een laag steenslag aan zodat je terug met de auto op je oprit kan. 

 

23 feb 2021

Heraanleg wegenis Domstraat

 

De aannemer start in de Domstraat stilaan met de heraanleg van de wegens. Eerst plaatsen de medewerkers van de aannemer op regelmatige afstanden ijzeren priemen die worden verbonden met koorden. Het is belangrijk dat die koorden op hun plaats blijven. Gebruik daarom de doorgangen die door de aannemer worden voorzien.

 

Op dinsdag 2 en woensdag 3 maart worden tussen huisnummer 27 en de Baalsebaan de kantstroken en boordstenen ter plaatse gegoten in beton. Dit gebeurt door een glijbekistingsmachine die stapvoets vordert. Op voorhand worden de opritten naar de woningen verwijderd. Parkeer je auto voor de start van de werken buiten de werkzone. Dit kan in een van de omliggende straten.

 

Bovendien moet het beton enkele dagen uitdrogen. Je kunt dan niet met de wagen op je oprit. Loop of rijd niet over het verse beton. Elke beschadiging moet worden hersteld, waardoor de werken langer duren.

 

Op maandag 8 en dinsdag 9 maart wordt de fundering van de rijweg afgewerkt. Op donderdag 11 maart leggen we de eerste laag asfalt, de onderlaag.

 

Opgelet: op 2 en 3 maart en van 8 tot en met 11 maart is in de Domstraat geen verkeer mogelijk van 6.30 tot 19.00 uur. Verwittig je leveranciers hiervan. Voor handelaars met een parking voorziet de aannemer zodra het mogelijk is rijplaten over het vers gegoten beton.

 

Zoals steeds is deze planning onder voorbehouden. Bij slecht weer wordt ze aangepast.

 

16 feb 2021

Nutsbedrijven werken in Monnikstraat

 

Op maandag 22 februari starten de nutsmaatschappijen met de aanleg van de nieuwe leidingen in de Monnikstraat. Vanaf donderdag 18 februari begint DCA Infra met de voorbereidende werken, het opbreken van de goot en de opritten. De opritten worden terug in steenslag aangelegd zodat deze toegankelijk blijven.

 

De werken voor de nutsleidingen worden uitgevoerd Visser & Smit Hanab. Je krijgt van hen een brief met de vraag om een schets te maken van de ligging van de nutsleidingen en de kabels voor uw woning. Hang de schets a.u.b. op een goed zichtbare plaats voor de aannemer.

 

De start van de rioleringswerken is voorzien op maandag 10 mei. Deze werken worden in 2 fasen uitgevoerd. Fase 1 is vanaf Aveve richting de Camille Huysmansstraat en fase 2 is vanaf Aveve richting Baalsebaan. De aannemer informeert je later in detail over het verloop van de rioleringswerken.

 

09 feb 2021

Werken liggen stil door de vrieskou

 

Door de strenge vorst liggen de werken momenteel stil. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, worden de werken hervat. De voorziene planning schuift op volgens het aantal dagen weerverlet.

05 feb 2021

Nutsbedrijven voeren werken uit in Monnikstraat

 

Als het met de weersomstandigheden mogelijk is, dan start de aannemer van De Watergroep en Fluvius (Visser & Smit Hanab) eind februari of begin maart met het vernieuwen van de nutsleidingen in de Monnikstraat.

 

Hiervoor breekt aannemer DCA de weggoot en de verhardingen van de opritten uit aan de kant van de even huisnummers. Voor de inritten van de woningen wordt een tijdelijke steenslagverharding aangelegd zodat je woning bereikbaar blijft. De asfaltverharding van de rijweg blijft tijdens de nutswerken behouden.

 

Opgelet: in de Monnikstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Baalsebaan. Vanuit Rozendal zal je de Monnikstraat niet in of uit kunnen.

 

05 feb 2021

Werken Schaluinstraat starten later

 

Door het slechte weer moeten we ook het frezen van het asfalt in de Schaluinstraat en de start van de rioleringswerken uitstellen. Later meer hierover.  

 

05 feb 2021

Slecht weer hindert werken Domstraat

 

Door het aanhoudende slechte weer lopen de werken in de Domstraat vertraging op. De aanleg van de riolering en huisaansluitingen zullen nog 1 tot 2 weken duren.

 

Volgens de huidige planning worden de boordstenen op dinsdag 16 februari ter plaatse gegoten in beton. Ook dit is onder voorbehoud van weerverlet.

 

Daarna legt de aannemer de fundering van de rijweg aan en werkt hij de opritten aan met steenslag.

 

02 feb 2021

Werken aan ingang Verlofstraat

 

Als de weersomstandigheden meezitten, dan worden op donderdag 4 en vrijdag 5 februari twee putten geplaatst aan het begin van de Verlofstraat. Hiervoor moet de waterleiding worden aangepast. Het is dus mogelijk dat de drinkwatertoevoer wordt onderbroken.

 

Parkeer je wagen voor 7 uur 's ochtends buiten de straat. Overdag kun je niet meer voorbij.

 

25 jan 2021

Werken Schaluinstraat beginnen 11 februari

 

Door onvoorziene omstandigheden starten de werken in de Schaluinstraat twee weken later van gepland.

 

De nieuwe planning is:

 • donderdag 11 februari frezen van het asfalt 
 • maandag 15 februari aanvang rioleringswerken.

 

Nadat het asfalt is gefreesd, is je oprit terug bereikbaar.

 

Merk je dat de rioolploeg je woning nadert? Parkeer dan je wagen voor 6.30 uur op een andere plaats.

 

11 jan 2021

Geef huisaansluitingen nutsleidingen aan met klever

 

Om te voorkomen dat de huisaansluitingen van de nutsleidingen (gas, elektriciteit, …) worden beschadigd, vragen we je medewerking. Duid met de kleurklever die je van de aannemer hebt gekregen de plaats aan waar de nutsleidingen je woning binnen gaan. Weet je waar de nutsleidingen liggen in je voortuin? Zet daar a.u.b. een houten stok met een klever. Je kunt eventueel houten piketten krijgen bij de aannemer.

 

Duid ook de grenspalen die uw perceel markeren duidelijk aan a.u.b. 

 

11 jan 2021

Afvalophaling in de Schaluinstraat

 

De aannemer richt afval-verzamelpunten in. Zet de dag van de ophaling je afvalcontainer, -zak of -doos voor 7 uur buiten. Medewerkers van de aannemer brengen het huisvuil van de werfzone naar de inzamelpunten.

 

11 jan 2021

Aanleg riool Schaluinstraat vanaf 1 februari

 

Op maandag 4 januari is de aannemer gestart met de voorbereidingen op de riolerings- en wegenwerken in de Schaluinstraat. Ondertussen draait de bemaling.

 

Op donderdag 28 en vrijdag 29 januari wordt het asfalt afgeschraapt, je oprit is dan tijdelijk niet bereikbaar.

 

Op maandag 1 februari starten de rioleringswerken. Als de rioleringswerken je woning naderen, parkeer dan je auto voor 6.30 uur buiten de werfzone a.u.b. Alvast bedankt hiervoor.

 

14 dec 2020

Planning werken Schaluinstraat gewijzigd

 

Momenteel verlopen de werken vlotter dan verwacht. Daarom zal de aannemer vermoedelijk al in februari of maart 2021 kunnen beginnen in de Schaluinstraat.

 

In de tweede week van januari 2021 plaatst de aannemer in de Schaluinstraat een proefbemaling. Dit is nodig om te zien tot welk niveau het grondwater moet worden verlaagd. Om rioolbuizen veilig te kunnen leggen, moet de sleuf immers droog zijn. De proefbemaling zal twee weken duren.

 

Voor de proefbemaling moeten we de rijweg niet opbreken. Dit gebeurt pas vlak voor de aanvang van de rioleringswerken.

 

14 dec 2020

Verloop werken in Domstraat

 

De planning voor de werken in de Domstraat ziet er momenteel als volgt uit.

 

In januari 2021 worden de riolen van de zijstraten aangesloten op de nieuwe riolen in de Domstraat.

 

In februari start de heraanleg van de wegenis. Eerst plaatst de aannemer de boordstenen. Vervolgens legt hij de fundering aan en tenslotte de nieuwe asfaltverharding. 

 

17 nov 2020

Respecteer veiligheidsmaatregelen Covid-19  

 

Iemand van de aannemer aanspreken op de werf? Natuurlijk kan dat. Bewaar echter altijd de minimumafstand van 1,5 meter. Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer. Alvast bedankt.

 

17 nov 2020

Tijdelijke verzamelpunten voor huisvuil ingericht

 

In overleg met de ophaaldienst voor huisvuil richt de aannemer tijdelijke verzamelpunten in. Deze kun je herkennen aan het logo van Ecowerf.

 

Breng je afval tegen het voorziene tijdstip naar de verzamelpunten. Help je buurman of buurvrouw hierbij als je merkt dat het voor hem/haar te zwaar is. Of spreek Frank Theerens aan, de werfleider van de aannemer.

 

17 nov 2020

Werken Domstraat gestart

 

Gisteren zijn de riolerings- en wegenwerken in de Domstraat gestart. De aannemer verwijderd eerst het asfalt van de rijweg. Ook worden de opritten naar de woningen al opgebroken. Deze worden aangevuld met steenslag zodat je toch op de oprit kunt.

 

Op donderdag 19 en vrijdag 20 november plaatsen we de bemaling.

 

Op maandag 23 november beginnen dan de eigenlijke rioleringswerken. Hiervoor werkt de aannemer vanaf huisnummer 27 in de richting van de Baalsebaan.

 

13 nov 2020

Alle informatie op een rijtje

 

Wil je alle informatie over deze werken op een rijtje? Bekijk de presentatie nog een keer.