Uitbouw voor klantengemeenten

Aquafin biedt een waaier van diensten aan, die steden en gemeenten helpen bij de uitbouw en het beheer van hun rioleringsinfrastructuur. Door de modulaire opbouw kan Aquafin inspelen op de specifieke behoeften van elke stad of gemeente. Bovendien zijn de modules zo op elkaar afgestemd, dat ze onderling makkelijk combineerbaar zijn.

Hemelwaterplan

Hemelwaterplan, een doordachte toekomstvisie. Het klimaat evolueert en de gevolgen van de klimaatverandering laten zich voelen.

Aquafin, een betrouwbare partner. Een hemelwaterpkan vraagt een specifieke, lokale doorlichting van de waterhuishouding. Met Aquafin kiest u voor een betrouwbare partner die een sterke gebiedskennis kan voorleggen. Bovendien kunnen wij de infrastructuuraanpassingen die we ontwerpen en uitvoeren ook financieren en nadien onderhouden indien u dat wenst. Maar of u nu kiest voor een totaaloplossing of voor deelaspecten van een hemelwaterplan, bij Aquafin kan u steeds rekenen op een deskundige en pragmatische aanpak op maat van uw gemeente. Bekijk onze folder.