Uitvoeringstechnieken

De Vlaamse Milieumaatschappij maakt jaarlijks het programma op van de projecten die moeten worden uitgevoerd. Als de Vlaamse minister van Leefmilieu dat programma goedgekeurd heeft, kan Aquafin deze projecten beginnen uitwerken. Als de grote lijnen van een project vastliggen, moet het opnieuw worden goedgekeurd door de minister van Leefmilieu. Daarna wordt het in detail uitgewerkt door een studiebureau, onder toezicht van Aquafin. Zodra de meest geschikte uitvoeringstechniek gekozen is, kan het project openbaar aanbesteed worden.

Collectoren

  • Een collector is een verzamelriool die het afvalwater van het gemeentelijke stelsel naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie doorvoert.
  • Als de omstandigheden het toelaten, wordt de collector in open sleuf aangelegd.
  • Sleufloze technieken zijn duurder en complexer. Ze worden vooral toegepast om technische redenen:  als een collector een rivier of andere lijninfrastructuur moet kruisen, of als de collector in nauwe straatjes moet worden aangelegd, waar werken in een sleuf de stabiliteit van de omliggende huizen in gevaar zou kunnen brengen.

Zuiveringsinstallaties

De keuze van het zuiveringsproces is o.a. afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die verwerkt moet worden en de mate van vervuiling. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de burtbewoners.