Verloop tijdens de rioleringswerken

We zijn er ons van bewust dat rioleringswerken hinder veroorzaken voor buurtbewoners, handelaars en verkeer. Toch zijn deze werken nodig om het afvalwater in te zamelen en te transporteren naar een zuiveringsinstallatie, zodat het geen schade toebrengt aan het milieu. Door verschillende minder-hinder-maatregelen, proberen we de impact zo veel mogelijk te beperken. Jouw veiligheid, de toegankelijkheid van je woning of zaak en je correct informeren, zijn prioriteiten voor ons.

Werken van A tot Z

Start van de werken

Als het startschot gegeven is, dan gaan de eerste rioolbuizen nog niet onmiddellijk de grond in. Eerst krijgen archeologen de kans om in de zones die tijdens het vooronderzoek interessant bleken, op zoek te gaan naar waardevolle resten uit het verleden. 

Vervolgens moeten vaak ook de nutsvoorzieningen voor water, gas, elektriciteit of internet verplaatst of aangepast worden. De nutsbedrijven nemen hiervoor zelf contact met de bewoners. Mogelijk moeten er ook bomen worden gerooid om voldoende plaats te hebben voor de werken.

Daarna is het de beurt aan Aquafin om de werfzone voor te bereiden. Om de riolering te kunnen aanleggen in droge ondergrond, is het vaak nodig dat de grondwaterspiegel wordt verlaagd. Hiervoor wordt een bemaling of droogzuiging geplaatst. Deze installatie kan plaatselijk voor geluids- of trillingshinder zorgen. We proberen die hinder echter tot een minimum te beperken.

Tot slot bakenen we de werfzone af en plaatsen we de signalisatie voor de omleidingen en de bereikbaarheid van de lokale handelaars. Zo krijgt de werf stilaan meer vorm.

 

Van afbraak tot opbouw

De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien:

  1. Het wegdek wordt opgebroken. Wanneer dit over een lange afstand gebeurt, brengt de aannemer een laag steenslag aan, zodat de woningen zo lang mogelijk bereikbaar blijven met de wagen.
  2. De aannemer graaft over een korte afstand een diepe sleuf. Daarin legt hij de rioleringsbuizen. Daarna wordt de sleuf gedempt en wordt het volgende stuk uitgegraven. Waar de nieuwe riolering al geplaatst is, brengt de aannemer een nieuwe steenslagverharding aan. Op die manier schuift de “rioleringstrein” langzaam op.
  3. Voet- en fietspaden houden we zoveel mogelijk toegankelijk. Ben je rolstoelgebruiker, plan je een speciale gelegenheid (zoals een verhuis of een huwelijk) of is je handelspand gelegen in de werfzone? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan zorgen we voor een maximale bereikbaarheid en veiligheid.
  4. Als de rioleringswerken binnen een fase afgerond zijn, dan wordt de wegenis hersteld - van de fundering tot en met de eerste laag asfalt. Vaak worden de boordstenen en straatkolken ter plaatse gestort in beton, waardoor die gedurende enkele dagen niet overrijdbaar zijn. De toplaag asfalt wordt vaak over verschillende fasen tegelijk aangebracht, zodat het wegdek geen naden vertoont.

Niet alle werken verlopen volgens dit vaste stramien. Denk maar aan de bouw van een zuiveringsinstallatie, een pompstation of een bufferbekken. Maar ook de aanleg van riolering kan met andere technieken gebeuren, bijvoorbeeld met een onderdoorpersing, waarbij de leiding letterlijk onder de grond wordt geperst tussen twee bouwputten. 

Wat kan je zelf doen?

Met een goede voorbereiding kan je ook voor jou de hinder tijdens de werken beperken. Zijn er op jouw perceel werken nodig voor de afkoppeling van het regenwater? Maak dan alvast de zone vrij waarin moet worden gegraven. Verwacht je leveringen of plan je een verhuis? Meld het dan aan de werftoezichter of aan de aannemer. We houden hier graag rekening mee.

Einde van de werken

Als de meeste werken op privaat en openbaar domein klaar zijn, bevraagt Aquafin de omwonenden naar hun tevredenheid over het verloop van de werken. Het kan zijn dat sommige percelen nog niet volledig afgewerkt zijn op het moment van deze bevraging.

Heb je het regenwater afgekoppeld van de riolering? Dan zal je private stelsel gekeurd worden. Alleen zo kom je in aanmerking voor eventuele subsidies. Dit is ook het moment waarop de resultaten van de werken het meest zichtbaar worden. Niet alleen met het nieuwe wegdek, maar vooral met het propere water in een beek of rivier in je buurt.

Altijd op de hoogte

Aquafin houdt je op verschillende manieren op de hoogte:

  • Bij de start van een nieuwe projectfase stuurt Aquafin infobrieven;
  • De aannemer informeert je over wat er op korte termijn in de straat staat te gebeuren;
  • Je kan de werftoezichter op elk moment aanspreken als je vragen of bezorgdheden hebt; 
  • De website voorziet steeds de meest recente informatie over de werken. 

Je kan ook een afgevaardigde van de buurt kiezen, die de werfvergaderingen bijwoont en alle belangrijke informatie doorgeeft aan de buurtbewoners.

aannemer informeert bewoner over de werken