Verloop tijdens de rioleringswerken

We zijn er ons van bewust dat rioleringswerken hinder veroorzaken voor buurtbewoners, handelaars en verkeer. Toch zijn deze werken nodig om het afvalwater in te zamelen en te transporteren naar een zuiveringsinstallatie, zodat het geen schade toebrengt aan het milieu. Door verschillende minder-hinder-maatregelen, proberen we de impact zo veel mogelijk te beperken. Jouw veiligheid, de toegankelijkheid van je woning of zaak en je correct informeren, zijn prioriteiten voor ons.

Start van de werken op straat

Als het startschot gegeven is, dan gaan de eerste rioolbuizen nog niet onmiddellijk de grond in. Eerst zie je andere activiteiten.

 • Archeologen krijgen de kans om in de zones die tijdens het vooronderzoek interessant bleken, op zoek te gaan naar waardevolle resten uit het verleden. 
 • Vaak moeten de nutsvoorzieningen voor water, gas, elektriciteit of internet verplaatst of aangepast worden. De nutsbedrijven nemen hiervoor zelf contact met de bewoners.
 • Mogelijk moeten er ook bomen worden gerooid om voldoende plaats te hebben voor de rioleringswerken.

Daarna is het de beurt aan Aquafin om de werfzone voor te bereiden.

 • Om de riolering te kunnen aanleggen in droge ondergrond, is het vaak nodig dat de grondwaterspiegel wordt verlaagd. Hiervoor wordt een bemaling of droogzuiging geplaatst. Deze installatie kan plaatselijk voor geluids- of trillingshinder zorgen. We proberen die hinder echter tot een minimum te beperken.
 • Tot slot bakenen we de werfzone af en plaatsen we de signalisatie voor de omleidingen en de bereikbaarheid van de lokale handelaars. 

De rioleringswerken verlopen meestal in een vaste volgorde:

 1. Het wegdek wordt opgebroken. Wanneer dit over een lange afstand gebeurt, brengt de aannemer een laag steenslag aan, zodat de woningen zo lang mogelijk bereikbaar blijven met de wagen.
 2. De aannemer graaft over een korte afstand een diepe sleuf. Daarin legt hij de rioleringsbuizen. Daarna wordt de sleuf gedempt en wordt het volgende stuk uitgegraven. Waar de nieuwe riolering al geplaatst is, brengt de aannemer een nieuwe steenslagverharding aan. Op die manier schuift de “rioleringstrein” langzaam op.
 3. Voet- en fietspaden houden we zoveel mogelijk toegankelijk. Ben je rolstoelgebruiker, plan je een speciale gelegenheid (zoals een verhuis of een huwelijk) of is je handelspand gelegen in de werfzone? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan zorgen we voor een maximale bereikbaarheid en veiligheid.
 4. Als de rioleringswerken binnen een fase afgerond zijn, dan wordt de wegenis hersteld - van de fundering tot en met de eerste laag asfalt. Vaak worden de boordstenen en straatkolken ter plaatse gestort in beton, waardoor die gedurende enkele dagen niet overrijdbaar zijn. De toplaag asfalt wordt vaak over verschillende fasen tegelijk aangebracht, zodat het wegdek geen naden vertoont.
werf

Jouw veiligheid op onze werf

afkoppelingsdeskundige komt ter plaatse

Ik moet regenwater afkoppelen van de riolering

Altijd op de hoogte

Aquafin houdt je op verschillende manieren op de hoogte:

 • Bij de start van een nieuwe projectfase stuurt Aquafin infobrieven
 • De aannemer informeert je over wat er op korte termijn in de straat staat te gebeuren
 • Je kan de werftoezichter op elk moment aanspreken als je vragen of bezorgdheden hebt. Plan je bijvoorbeeld een verhuis of verwacht je een levering? Laat het weten! 
 • Volg een project via de website van Aquafin

Je kan ook een afgevaardigde van de buurt kiezen, die de werfvergaderingen bijwoont en alle belangrijke informatie doorgeeft aan de buurtbewoners.

aannemer informeert bewoner over de werken