Nieuws

VLE3004 - RioP Vleteren: Sanering cluster Wippe en Burgweg
29 jun 2020

Werf grotendeels opgekuist tegen bouwverlof

 

Op en enkele afwerkingspuntjes na werden alle werken aan de N8 - Warandestraat uitgevoerd. In de Poperingestraat ligt de toplaag asfalt.

 

Op donderdag 9 juli wordt asfalt gelegd in Omloop Zuid, Wippe en Burgweg. In de week van 13 juli wordt beton gegoten in de zijstraat van Omloop Zuid. Die week zal de aannemer ook de verkeersborden plaatsen en eventuele wegmarkeringen aanbrengen.

 

Het is de bedoeling dat tegen het bouwverlof de grachtelementen op hun plaats staan en dat de werf grotendeels is opgekuist.

 

16 jun 2020

Afwerking is volop bezig

 

Deze week voert de aannemer de huisaansluitingen uit in Omloop Zuid. Verder worden in Wippe de boordstenen geplaatst.

 

In de week van 22 juni wordt in de Burgweg asfalt aangebracht. De aannemer informeert je hierover nog verder.

 

De asfalteringswerken in Omloop Zuid en Wippe worden nog ingepland.

 

02 jun 2020

Midden juni wordt kruispunt Burgstraat geasfalteerd

 

Sinds vorige week werkt de aannemer de bovenbouw van het kruispunt Burgweg af.

 

Vanaf deze week wordt de riolering aangelegd in de zijstraat van Omloop Zuid. Nadat de riolering is aangelegd, kunnen de woningen hierop worden aangesloten. Daarna volgt de afwerking van de bovenbouw in Wippe en Omloop Zuid.

 

Op donderdag 11 juni wordt asfalt gelegd op het kruispunt Burgweg (onderlaag en toplaag). De Groenestraat krijgt dan een eerste asfaltlaag. Asfalt leggen is weersgevoelig, de planning kan nog wijzigen als het bv. fel zou regenen.

 

25 mei 2020

Verdere aanleg riolen Omloop - Zuid

 

Deze week start de aannemer op het kruispunt Burgweg. Ook werkt hij de riolering in Omloop - Zuid verder af. Zodra de aannemer hiermee klaar is, sluit hij de woningen aan op de nieuwe riolen. Daarna wordt de bovenbouw in Wippe en Omloop - Zuid afgewerkt.

 

13 mei 2020

Terug doorgaand verkeer naar Woesten-dorp

 

In de Poperingestraat werd de onderlaag asfalt gegoten (zie foto). Vanaf nu is verkeer opnieuw mogelijk tussen Poperinge en Woesten-dorp. Het is echter aan te raden dat je de omleidingen blijft volgen. De aannemer is immers nog volop aan het werk in de zijstraten.

 

De komende weken wordt de Groenestraat verder afgewerkt.

 

Voor de afwerking van Wippe is het wachten op de plaatsing van de sturingskasten van de pompen. Door de coronacrisis heeft de levering van de sturingskasten vertraging opgelopen. Pas als de pompen werken, kan de aannemer de huizen aansluiten op de nieuwe riool. Daarna begint hij met de afwerking van de wegenis.

 

Zopas werden ook de rioleringswerken in Omloop-Zuid gestart.

 

teaser
30 mrt 2020

Werken worden terug hervat

 

De aannemer heeft beslist om op dinsdag 31 maart de werken te hervatten. Hierbij zal er nauwlettend worden op toegezien dat de afstandsmaatregelen worden gerespecteerd. Jouw gezondheid en de gezondheid van de werknemers van de aannemer zijn immers van het grootste belang.

 

27 mrt 2020

Werken liggen voor onbepaalde tijd stil

 

De rioleringswerken in jouw buurt werden voor onbepaalde tijd stilgelegd. Jouw veiligheid en gezondheid, alsook die van de medewerkers van de aannemers, zijn immers prioritair.

 

Wanneer de werken kunnen hervatten, is vandaag niet duidelijk. Uiteraard volgt Aquafin de toestand op de voet. Zodra we meer zicht hebben op een mogelijke herstart van de werken, zullen we je daar verder over informeren.

 

Om de hinder waar mogelijk te beperken, hebben we de aannemer gevraagd om de werf veilig achter te laten en de toegang naar de opritten maximaal open te houden.

 

We vragen voorzichtig te zijn als je de werf passeert en je snelheid te matigen als je over de steenslag rijdt.

 

05 mrt 2020

Aanleg riolering in Groenestraat, Omloop-Zuid, Wippe en Burgweg

 

De aannemer legt de riolering in Groenestraat en Omloop-Zuid. In Wippe en Burgweg is de aanleg van de drukriolering volop bezig.

 

05 mrt 2020

Heraanleg deel Poperingestraat kan stilaan starten

 

In de Poperingestraat van Warandestraat tot Burgweg (fase 2) is de riolering volledig aangelegd. De aannemer voert momenteel de laatste huisaansluitingen nog uit. Daarna start de heropbouw van de wegenis van Warandestraat tot Groenestraat. Voor de aanleg van de onderlaag asfalt is het wachten tot de riolering ligt in de Groenestraat. Er zal dan meteen asfalt worden gelegd op het kruispunt.

 

04 feb 2020

Deel werken afgelopen

 

Op enkele kleine zaken na zijn de werken in het deel tussen N8 en Warandestraat afgelopen. Het voetpad ligt ongeveer tot huisnummer 74, de boordsteen werd geplaatst tot net voor het kruispunt. Vorige week was de aannemer aan de slag in het deel voor het kruispunt Omloop Zuid. Hij herstelde er een lek aan de riolering en plaatste boordstenen en voetpadverharding.

06 jun 2019

Deel Poperingestraat krijgt eerste laag asfalt

 

In de Poperingestraat (tussen Warandestraat en N8) wordt een aantal woningen aangesloten op de nieuwe riolen. Ook de aanleg van de riolen gaat verder. Daarna wordt de koffer van de rijweg aangebracht en de persleiding gelegd. In de week van 7 juni plaatst de aannemer de boorden en de goten.

 

In de week van 17 juni beginnen de werken aan de N8 voor de aansluiting van de persleiding. Daarna wordt opnieuw asfalt gelegd.

 

Volgens de planning zou in de week van 15 juni (voor het bouwverlof) de onderlaag asfalt worden gelegd. Dit is enkel mogelijk bij droog en niet te warm weer.

teaser
14 mei 2019

Volop werken in Poperingestraat tot N8

In de Poperingestraat, tussen Warandestraat en N8, is het asfalt verwijderd. Ook de bouw van het pompstation is klaar, net als de huisaansluitingen op de nieuwe riolering tot huisnummer 30 aan de pare kant en huisnummer 29 aan de onpare kant.

Deze en volgende week gaat de aannemer door met het leggen van de vuilwater- en de regenwaterriool, en met het aansluiten van de woningen op de nieuwe riool. Volgens de huidige planning worden in de week van 23 mei de onderfundering van de rijweg en de persleiding aangelegd.

07 mei 2019

Riolering wordt volop aangelegd

De aannemer heeft van aan de Warandestraat tot aan de N8 het asfalt verwijderd. Het pompstation werd op zijn plaats gebracht. Verder werden langs de pare zijde de huisaansluitingen uitgevoerd tot Poperingestraat 28. In de week van 6 mei wordt in het eerste deel van de Poperingestraat de riolering verder aangelegd en worden ook de huizen aan de onpare straatkant aangesloten op de riolering.

teaser
11 apr 2019

Bouwverlof van 15 tot 22 april

Momenteel legt de aannemer de riolen verder aan in de Poperingestraat, tussen Warandestraat en N8. Tegelijk wordt het tweede deel van de persleiding geplaatst.

Van 15 tot en met 22 april is het bouwverlof. Meteen daarna, in de week van 23 april, wordt de bemaling verplaatst en gaat de aannemer voort met de aanleg van de riolen. Die week start hij ook met het aansluiten van de huizen op de nieuwe riolen.

teaser
08 mrt 2019

Rioleringswerken starten op maandag 11 maart

Nu maandag 11 maart start de aannemer met de eigenlijke rioleringswerken in de Poperingestraat, van Warandestraat tot N8 (fase 1). Heel de week van 11 maart zal hierdoor het kruispunt met de Warandestraat volledig afgesloten zijn.

07 feb 2019

Asfalt wordt afgeschraapt in eerste deel Poperingestraat

De aannemer start morgen al met de werken in de Poperingestraat, van Warandestraat tot N8 (fase 1). Hij begint met het afschrapen van de asfaltverharding. Hij tracht nog een strooibiljet in de brievenbussen te steken.