Wat doen we?

VLE3004 - RioP Vleteren: Sanering cluster Wippe en Burgweg

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
VLE3004

Wie doet wat?

Aquafin

  • Aanleggen van een gescheiden riolering in de Poperingestraat (inclusief pompstation en persleiding) en aanleggen van een nieuwe verbindingsgracht.

RioP

  • Saneren van de rioolcluster Burgweg en Wippe door de aanleg van een drukriolering.

Provincie West-Vlaanderen (fietsfonds)

  • Aanleggen van een nieuw fietspad.

Gemeente Vleteren

  • Verfraaien van de bovenbouw.

Stad Ieper

  • Uivoeren van de huisaansluitingen op het deel van Ieper tussen grondgebied Poperinge en Vleteren.

Kostprijs

Aquafin:
€1.853.339,65
Riopact:
€565.817,75
Provincie West-Vlaanderen:
€230.627,70
Gemeente Vleteren:
€112.052,41
Stad Ieper:
€21.673,46
Total:
€2.783.510,97