Projectoverzicht

WAR3013 - Omgeving Evangelieboom
Laatst bijgewerkt: 20 apr 2022

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 22 augustus 2022

De werken zullen 24 maanden duren

Met deze werken willen de stad Waregem, gemeente Deerlijk en Aquafin NV een nieuwe riolering aanleggen in de Evangelieboomstraat, Deerlijkseweg, Waregemstraat en Harelbekestraat. Daarmee wordt het afvalwater van de panden in deze straat aangesloten op de zuiveringsinstallatie van Waregem, in plaats van ongezuiverd in de waterlopen te belanden. Zo saneren we de oppervlaktewateren in deze omgeving.

De riolering die wordt aangelegd zal een gescheiden stelsel zijn, waarmee regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Het afvalwater gaat naar de zuivering, het regenwater van de straat en de verharde oppervlakken wordt zoveel mogelijk ter plekke gebufferd. Er worden waar mogelijk nieuwe grachten aangelegd.

De rijweg van de Deerlijkseweg en Waregemstraat wordt volledig vernieuwd. De provincie West-Vlaanderen investeert in een nieuw dubbelrichtingsfietspad, afgescheiden met een haag. Er wordt ingezet op nieuwe beplanting om het straatbeeld te vergroenen. De andere straten worden opnieuw aangelegd 'in bestaande toestand'.

Nieuws en updates

 • 24 nov 2021

  Timing en fasering

   

  De effectieve wegenis- en rioleringswerken zijn voorzien om te starten medio 2022. Ze zullen  gefaseerd uitgevoerd worden om de woningen maximaal bereikbaar te houden en de impact op de verkeersafwikkeling te beperken.

   

  Voorafgaandelijk aan de effectieve wegenis- en rioleringswerken zullen door de verschillende nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitgevoerd worden. Onder andere zullen door De Watergroep en Fluvius vernieuwings- en uitbreidingswerken gebeuren en dit voornamelijk in de Waregemstraat en Deerlijkseweg. Deze voorbereidende werken zullen opgestart worden in het voorjaar van 2022.

   

  Afkoppelingen op privaat domein

   

  Als eigenaar van een woning langsheen het projectgebied moet je, naar aanleiding van de geplande werken op openbaar domein, ook op uw privégrond het regenwater scheiden van het afvalwater. Dat noemen we “afkoppelen”.  Binnen dit afkoppelingstraject word je bijgestaan door een afkoppelingsdeskundige.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier