Nieuws

WAR3017 - Ringlaan
03 mrt 2020

Afwerking wegenis bezig

 

Momenteel werkt de aannemer de wegenis af tussen de rotonde van de Verbindingsweg en dat van de Meersstraat. Volgens de huidige planning zou midden maart het fietspad in beton worden aangelegd. Tegen eind maart willen we in dit stuk asfalt plaatsen.

 

In april wordt de wegenis aan de rotonde aan de Meersstraat verder aangepakt. Hier moeten vooral de voet- en fietspaden nog worden aangelegd. In de tweede helft van april zouden de werken achter de rug moeten zijn.

 

31 jan 2020

Aannemer werkt wegenis af

 

Het kruispunt met de Meersstraat is ondertussen weer open voor verkeer. De aannemer werkt momenteel de wegenis af in de zone tussen de Meersstraat en de Verbindingsweg. Het verkeer met bestemming Meerstraat of Expo moet langs de nieuwe rotonde rijden.

 

In april wordt de rotonde een laatste keer afgesloten voor de afwerking van de voetpaden, de fietspaden en de groenaanplantingen. Binnenkort meer hierover.

 

17 dec 2019

Deze werken zijn weersgevoelig

 

Bij aanhoudende regen of vrieskou kan er niet worden gewerkt. De planning zal dan worden aangepast. Blijf daarom de updates op de voet volgen.

 

17 dec 2019

Toegankelijkheid Meersstraat en omleiding voor personenwagens tijdens allerlaatste fase

 

Via de Stormestraat blijft de Meersstraat steeds toegankelijk voor personenwagens. Je kunt de Meersstraat bereiken via de Stormestraat en de meest noordelijk gelegen weg tussen de Stormestraat en de Meesstraat. (de oranje pijl op het plan)

 

De Meersstraat verlaten, kun je via de zuidelijk gelegen weg tussen de Stormestraat en de Meersstraat. (de blauwe pijl op het plan)

 

De rijrichting in de Stormestraat blijft ongewijzigd. (groene pijlen op het plan)

 

teaser
17 dec 2019

Planning heraanleg wegenis tussen Meersstraat en Verbindingsweg

 

Tussen 20 januari en april 2020 zal de wegenis tussen de Meersstraat en de Verbindingsweg opnieuw aangelegd worden. De tijdelijke werfweg tussen de verbindingsweg en de Meersstraat zal dan worden verwijderd. Alle verkeer voor de Meersstraat of de expo moet via de nieuwe rotonde aan de Meersstraat rijden. 

 

Naar het einde van de werken toe zullen de bermen van de nieuwe rotonde verder afgewerkt worden. Dit betreft de aanleg van voetpaden, fietspaden en groenzones. De rotonde aan de Meersstraat zal dan nog een laatste maal afgesloten worden. Deze werken zijn voorzien in april 2020. Gedurende deze werken zal de huidige omleiding opnieuw gehanteerd worden.

 

17 dec 2019

Aanleg nieuwe rotonde aan Meersstraat

 

De rioleringswerken in de Zuiderlaan zijn momenteel volledig achter de rug. Aannemer Verhelst is volop bezig met het aanleggen van de nieuwe wegenis.  

 

Eind deze week wordt de betonverharding van de nieuwe rotonde ter hoogte van de Meersstraat gegoten. Tijdens de kerstvakantie zal het beton verder moeten uitharden. Begin januari verbindt de aannemer de bestaande wegen (Zuiderlaan, Meersstraat en inrit Expo) met het nieuwe rondpunt. Vermoedelijk zal de rotonde vanaf maandag 20 januari opnieuw opengesteld worden voor het verkeer.

 

teaser
28 nov 2019

De rioleringswerken zijn uitgevoerd 

 

De aannemer is gestart met de heraanleg van de wegenis.
In een eerste fase zal er ter hoogte van het vroegere kruispunt van de Zuiderlaan en de Meersstraat een rondpunt aangelegd worden.
De huidige situatie zie je op de foto hieronder.

Dit rondpunt zal pas in januari 2020 opnieuw open gaan voor verkeer.

 

In een tweede fase, na nieuwjaar, zal de wegenis in de zone tussen de Meersstraat en de Verbindingsweg heraangelegd worden.

 

Het einde van de werken is voorzien tegen april 2020.

teaser
04 okt 2019

Werken kruispunt Zuiderlaan - Meersstraat

 

De rioleringswerken zijn volop in uitvoering ter hoogte van het kruispunt Zuiderlaan – Meersstraat.  
De rioleringswerken zullen hier nog duren tot aan het herfstverlof.

Vanaf november start men met de heropbouw van de wegenis.
In een eerste fase zal het kruispunt met de Meersstraat heraangelegd worden.

Aansluitend zal de Zuiderlaan, zone tussen Meersstraat en Verbindingsweg, heraangelegd worden. 

Dit laatste zal gefaseerd gebeuren om de toegankelijkheid van de omwonenden maximaal te houden.

27 aug 2019

Toegankelijkheid Meersstraat en omleiding voor personenwagens

 

De Meersstraat blijft via de Stormestraat steeds toegankelijk voor personenwagens. 

 

Auto’s kunnen de Meersstraat bereiken via de Stormestraat en de meest noordelijk gelegen weg tussen de Stormestraat en de Meersstraat. Zie hiervoor ook de oranje pijl op het plan.

 

De Meersstraat kan verlaten worden via de zuidelijk gelegen weg tussen de Stormestraat en de Meersstraat. Zie hiervoor de blauwe pijl op het plan.

 

De rijrichting in de Stormestraat blijft ongewijzigd (zie groene pijlen op het plan).

teaser
27 aug 2019

Werken kruispunt Meersstraat vanaf 9 september

 

Na een moeizame start zijn de werken in de Zuiderlaan volop bezig. De rioleringsbuizen in de zone tussen de Verbindingsweg en de Meersstraat zullen begin september volledig geplaatst zijn.

 

Vanaf maandag 9 september start aannemer Verhelst met de (voorbereidende) werken op het kruispunt van de Zuiderlaan en de Meersstraat. Het kruispunt wordt volledig afgesloten en behoort vanaf dan tot de werfzone.

 

Deze planning is uiteraard steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

09 jul 2019

Rioleringswerken in Zuiderlaan

 

Sinds begin juli is de aannemer weer gestart met de aanleg van riolering in de Zuiderlaan.

Er wordt nu een andere techniek gebruikt om de fundering aan te leggen. De buizen worden gefundeerd door middel van houten palen en gewapende betonplaten.

 

De aannemer zal zeker nog tot eind augustus aan het zijn in de huidige werfzone.

Het kruispunt met de Meersstraat zal gedurende deze werken wel bereikbaar blijven. 

 

De aannemer is met bouwverlof van 12 juli tot 5 augustus.

21 jun 2019

Aanleg riolering verloopt moeizaam

 

De aanleg van de vuilwaterleiding in de Zuiderlaan verloopt heel moeilijk. Momenteel liggen de werken stil. Door de slechte kwaliteit van de ondergrond verzakken de nieuwe rioolbuizen. Zodra we hiervoor een oplossing hebben, worden de werken hervat. We verwachten nog voor het bouwverlof opnieuw aan de slag te zijn, maar een concrete datum kunnen we nog niet geven.

02 mei 2019

Volgende week start aanleg vuilwaterleiding

Volgende week begint de aannemer met de aanleg van de vuilwaterleiding (DWA-leiding) in de Zuiderlaan. Na de DWA-leiding zal ook de regenwaterleiding (RWA-leiding) aangelegd worden.

02 mei 2019

De werken zijn begonnen

De eerste werken zijn ondertussen volop aan de gang. Tussen Verbindingsweg en Meerstraat is de wegenis al gedeeltelijk verwijderd. De aannemer heeft ook de bemaling geplaatst. Deze week wordt de eerste inspectieput aangebracht op de bestaande leiding.

27 feb 2019

De werken in een notendop

Tijdens een infoavond werd meer uitleg gegeven over het verplaatsen van de Aquafin-collectoren nabij het Regenboogstadion. Je kunt de presentatie hier nog eens nalezen.