Wat doen we?

WAR3017 - Ringlaan

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
WAR3017

Wie doet wat?

Aquafin, Riopact en Waregem

  • Verplaatsen van de vuilwaterleiding in opdracht van Aquafin
  • Verplaatsen van de regenwaterleiding in opdracht van de stad Waregem
  • Aanleggen nieuw wegprofiel in opdracht van de stad Waregem