Projectoverzicht

ZEL3005 - Gemeentelijk aandeel 23020 'Bosstraat'
Laatst bijgewerkt: 24 dec 2021

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 18 oktober 2021

De werken zullen 22 maanden duren

Met deze werken wordt de omgeving van de Bosstraat en Wezepoelstraat aangesloten op het grotere rioleringsnet, zodat het afvalwater kan worden gezuiverd. Een 300-tal woningen worden zo aangesloten op de rioolwaterzuivering, in plaats van hun afvalwater ongezuiverd op het oppervlaktewater te lozen.

 

Om het afvalwater naar het grotere rioleringsnet te kunnen afvoeren worden twee pompstations gebouwd: een ter hoogte van Lichterik en een ter hoogte van de Vlietstraat. Het regenwater wordt apart afgevoerd en op verschillende plaatsen aangesloten op de omliggende grachten en waterlopen.

 

De gemeente Zele maakt van de gelegenheid gebruik om de straten en wegenis te vernieuwen en verbeteren en investeert mee in de nieuwe riolering.

Nieuws en updates

 • 19 jan 2022

  Heraanleg voetpad Bosstraat, binnenkort onderbreking voor aanleg verkeersplateau

   

  In de Bosstraat, tussen Heikant en de school, wordt vanaf 19 tot 26 januari het voetpad aangelegd aan de overzijde van de school. Het veilige pad naar de school wordt rond 26 januari verlegd naar de onpare zijde, om ook aan de kant van de school de voetpaden en parkeerstroken te kunnen vernieuwen.

   

  Vanaf 7 februari tot en met 20 februari is de Bosstraat onderbroken voor doorgaand verkeer ter hoogte van de schoolingang, huisnr. 177. Daar leggen we het eerste verkeersplateau aan. Vanaf 21 februari verschuift de onderbreking naar de tweede schoolingang, aan nr. 171, voor de aanleg van het tweede verkeersplateau.

   

  In de Vlietstraat worden de aansluitingen op de riolering gemaakt. We verwachten begin februari te starten met de heraanleg van de rijweg, te starten met de betonnen kantstroken en daarna de onderlaag asfalt, vermoedelijk op 7 februari.

   

  In de Bosstraat tussen nrs. 152 en 132 wordt momenteel de riolering nog aangelegd. We verwachten de aanleg van de riolering af te ronden tegen 7 februari.

 • 16 dec 2021

  In de eerste fase (Bosstraat vanaf Heikant tot aan de school) wordt voor de kerstvakantie de fundering van de rijweg aangelegd, worden de betonnen kantstroken en boordstenen gegoten en wordt de onderlaag asfalt geplaatst. Het voetpad aan de overzijde van de school is opgebroken en de fundering wordt aangelegd. Na de kerstvakantie wordt het voetpad aan de kant van de school opgebroken en worden voetpaden en parkeerstroken aangelegd.
  In de tweede fase (Vlietstraat) is het pompstation geplaatst. Aansluitend wordt de vuilwaterriolering aangelegd, vanaf het kruispunt Bosstraat-Vlietstraat richting brug. Voor het kerstverlof zal de riolering deels aangelegd zijn. Tijdens het kerstverlof zal de straat enkel voor bewoners toegankelijk zijn, over een steenslagverharding. Vanaf 10 januari wordt de riolering verder aangelegd.

  De huidige planning van nog uit te voeren werken:
  - Fase 1:
  * Di 14 & woe 15/12: aanleg onderlaag fundering
  * Do 16 en vrij 17/12: aanbrengen glijbekisting
  * Maandag 20/12: aanbrengen bovenlaag fundering
  * Di 21 & woe 22/12: aanbrengen onderlaag asfalt
  * Woe 22 & do 23/12: tijdelijke opritten voorzien + opkuis werf
  - Fase 2 (Vlietstraat):
  Rioleringsaanleg tot D48 en R18 incl. minder-hindersteenslag voor kerstverlof. Verdere aanleg riolering vanaf 10/1.

 • 17 nov 2021

  Start werken van Vlietstraat 6 tot 28

   

  Op maandag 22 november begint de aannemer aan de rioleringswerken in de Vlietstraat, van de huisnummers 6 tot en met 28. Eerst plaatst hij de werfsignalisatie en daarna verwijdert hij de asfaltverharding.

   

  Op dinsdag 23 november plaatsen we de bemaling ter hoogte van de kapel (Vlietstraat 6) en zo verder over het voetpad van huisnummer 10 tot en met huisnummer 28.

   

  Vanaf vrijdag 26 november wordt ter hoogte van de kapel gestart met de bouwput voor het pompstation. De week nadien worden de inspectieputten en de rioolbuizen geleverd. Volgens de huidige planning wordt het pompstation op dinsdag 7 december in de bouwput geplaatst. Als dit is gebeurd, dan leggen we riolering aan in de richting van huisnummer 28.

   

  Verminderde bereikbaarheid

   

  Tijdens de werken is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer is alleen mogelijk buiten de werkuren, dus voor 6.30 uur of na 17.00 uur.

   

  Te voet geraak je altijd aan je woning, met de wagen zal dit niet altijd kunnen. Bv. bij het breken van de betonverharding, de aanleg van de riolering, de huisaansluitingen, de afwerking rijweg, … Parkeer daarom je auto vanaf maandag 22 november 2021 voor 6.30 uur buiten de werkzone en laat daarbij voldoende ruimte voor het werfverkeer. Alvast bedankt hiervoor.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Louis Six

Werfleider Besix Infra

Locatie werfkeet: tegenover de kerk Zele-Heikant

Dienst Infrastructuur

Gemeente Zele