Collectieve waterzuivering

Vandaag wordt het afvalwater van 88% van de Vlamingen gezuiverd voordat het opnieuw in de beek of rivier terecht komt. Op de meeste plaatsen wordt het water van veel gezinnen samen gezuiverd in grote of minder grote rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Waterzuivering op grote schaal

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bootst het natuurlijke zuiveringsproces in rivieren na, maar dan op grotere schaal.

  • Rond de steden staan er installaties die het afvalwater van 10.000 tot 100.000 inwoners zuiveren.
  • Rond kleinere agglomeraties vind je installaties voor 2.000 tot 10.000 inwoners.

Het zuiveringsproces verloopt er op dezelfde manier en duurt gemiddeld 24 uur.

Welke zuiveringsstappen doorloopt afvalwater?

kwzi rietveld

Waterzuivering voor kleine woonkernen

Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie's (KWZI’s) behandelen het rioolwater van minder dan 2.000 inwoners. Ze worden vooral ingeplant in landelijke, kleine woonkernen. Een KWZI past dezelfde zuiveringsstappen toe als een grootschalige installatie. Alleen de technische uitvoering verschilt. De biologische zuivering in een KWZI gebeurt in een rietveld of plantenzuivering of in een tanksystemen zoals een biorotor.

Rietveld

Het afvalwater stroomt door een filterbed van grind langs de ondergrondse plantendelen. Bacteriën en schimmels hechten zich op het wortelstelsel van de planten. Het riet voert via zijn stengels zuurstof naar de wortels. Zo wordt de bodem rondom de wortels met zuurstof verrijkt. De bacteriën breken met behulp van de zuurstof de organische stoffen af. ook fosfor en stikstof worden verwijderd. 

Tanksysteem

Een biorotor bestaat uit draaiende schijven in een tank, met ertussen een poreuze vulling. Ze komen in contact met de lucht en met afvalwater. Daardoor groeien er tussen de schijven micro-organismen. Die gebruiken de vervuiling in het afvalwater als voedsel. 

De prijs voor waterzuivering

In Vlaanderen zijn de drinkwatermaatschappijen verantwoordelijk voor de zuivering van het drinkwater dat zij leveren. Zij rekenen de kosten voor de zuivering door aan de eindverbruiker via de waterfactuur. Hoe meer drinkwater je verbruikt, hoe meer je betaalt voor de zuivering ervan.

Hoe het werkt