Regenwater rondom je huis

Heb je een halfopen of open bebouwing? Of een rijwoning met tuin? Dan kan je heel wat regenwater hergebruiken in en rondom je huis. Als je het teveel ook nog eens infiltreert in je tuin, doe je de natuur daar een groot plezier mee.

Slim omgaan met regenwater

Ook voor privaat terrein geldt de drietrapsstrategie van ‘vasthouden, bufferen en afvoeren’ van hemelwater als uitgangspunt. Wie bouwt of grondig verbouwt, is wettelijk verplicht de bepalingen in de stedenbouwkundige verordening Hemelwater te volgen. Je vindt ze eenvoudig uitgelegd op Waterbewust bouwen, een website van Netwerk Architecten Vlaanderen. Ook als je gewoon ideeën wil opdoen, zit je goed op deze site. Bekijk zeker ook eens de infiltratiewaaier, die verschillende mogelijke systemen voorstelt.

Wil je nog meer ideeën opdoen rond water hergebruiken, infiltreren of waterrobuust bouwen, kijk dan zeker ook eens bij de buren. Het platform Amsterdam Rainproof heeft een toolbox samengesteld voor burgers, professionals en ambtenaren. Daarin vind je ook mooi uitgewerkte voorbeelden van wat je allemaal in en om je huis kan doen om wateroverlast en droogte te bestrijden.

Overstromingsrisico of niet?

Wil je checken hoe watergevoelig de regio is waarheen je wil verhuizen? Of wil je eventuele overstromingsrisico's in je buurt opvolgen?  Raadpleeg dan zeker waterinfo.be, een website van de Vlaamse overheid. Sta ook eens stil bij de naam van de straat: Broekstraat, Beeklaan of Lage Meersen zijn een teken aan de wand.

Ga je bouwen? Dan moeten je plannen een watertoets doorstaan. Via de webmodule Watertoets kom je te weten of de vergunningverlener bij de beoordeling van uw bouwvergunningsaanvraag verplicht is om advies te vragen in het kader van de watertoets en wie de adviesinstantie(s) is(zijn). Je krijgt aanbevelingen voor het ontwerp en een bevestiging als je plannen voldoen aan de stedenbouwkundige verordening Hemelwater.

Sla er ook eens de brochure van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid op na.

Regenwater van de riolering afkoppelen voor maximaal effect

Hergebruik van regenwater levert al snel een flinke besparing op de drinkwaterfactuur op. Voor ongeveer de helft van het water dat we dagelijks verbruiken, is regenwater immers een volwaardig én gratis alternatief. Bij nieuwbouw of herbouw is een systeem voor hergebruik van regenwater overigens verplicht. Lees meer over afkoppelen van regenwater van de riolering.

stromend (regen)water