Procesvergunning

Moet je als technisch partner of aannemer werken uitvoeren op een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin? Dan moet je een procesvergunning aanvragen.

Procesvergunning

Werkzaamheden op een zuiveringsinstallatie van Aquafin mogen de continuïteit van de procesvoering, de kwaliteit van het gezuiverd water en de bereikbaarheid van de installatie zo min mogelijk beïnvloeden.

Aannemers die moeten werken op onze installatie moeten daarom een procesvergunning aanvragen. Maak in samenspraak met de leidinggevend ingenieur en de teamcoördinator van de betrokken installatie een oplijsting van de impact, de duur en de voorwaarden van de werkzaamheden zijn. 

werken op een zuiveringsinstallatie