Werken uitvoeren op een zuiveringsinstallatie?

Moet je als technisch partner of aannemer werken uitvoeren op een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin? Dan moet je een procesvergunning aanvragen. Want de werken mogen zo min mogelijk het continu proces van de waterzuivering beïnvloeden.

Procesvergunning

Werkzaamheden op een zuiveringsinstallatie van Aquafin mogen de continuïteit van de procesvoering, de kwaliteit van het gezuiverd water en de bereikbaarheid van de installatie zo weinig mogelijk beïnvloeden. Aannemers die moeten werken op onze installatie moeten daarom een procesvergunning aanvragen. Hierin lijst hij in samenspraak met de leidinggevende teamcoördinator van de betrokken installatie op wat de impact, de duur en de voorwaarden van de werkzaamheden zijn.

werken op een zuiveringsinstallatie