Persoonlijke beschermingsmiddelen

Als je op de infrastructuur van Aquafin komt, moet je de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Afhankelijk van de situatie moet je veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril of - scherm, een helm, een signalisatiejas of -hesje, veiligheidshandschoenen of gehoorbescherming dragen.

verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen

Als je op de infrastructuur van Aquafin komt, moet je de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Zowel eigen medewerkers als leveranciers, professionele contacten en bedrijven die in opdracht van Aquafin werken, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) dragen:

  • Veiligheidsschoenen: bij inspectie rondgang op onze waterzuiveringsinstallaties, tijdens specifieke werkbezoeken, bij activiteiten met fysiek werk of bij de water- en sliblijn, op werkplaatsen en werven
  • Veiligheidsbril/scherm: tijdens werk met chemicaliën (incl. polymeren), tijdens lassen, slijpen, boren, frezen, draaien,...
  • Veiligheidshelm: verplicht op elke werfzone, bij mobiele hijswerken, tijdens shut-down werken op slibdrogers, bij afdalen 
  • Signalisatiejas/hesje: op werven nabij de openbare weg, nabij werfverkeer op installaties
  • Veiligheidshandschoenen: bij contact met afvalwater, tijdens ruwe goederenverhandeling, bij heffen,...
  • Gehoorbescherming: wanneer de geluidsbron hoger is dan 85 dB(A).

Bij niet standaard activiteiten zoals elektrische werken en afdalen, gelden bijkomende instructies en contractuele bepalingen.

Tijdens publieke groepsrondleidingen voor scholen of buurtbewoners, onder begeleiding van een gids, moet je geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Je volgt wel nauwgezet de instructies van de gids en blijft op de looppaden.