Video project Arendonk

In Wampenberg, Begijnhof en Wezenstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of via de regenwaterriolering vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop. Naast de rioleringswerken, zal er ook gewerkt worden aan een veilige en aantrekkelijke dorpskern.

Benieuwd hoe Aquafin en de gemeente dit project zullen aanpakken? Normaal delen we deze info tijdens een infomoment, maar door de maatregelen rond het coronavirus is dit helaas niet mogelijk. In deze video vertellen we je alles over de geplande werken.

Afkoppelen van regen- en afvalwater

Bezoek afkoppelingsdeskundige

Als eigenaar bent u verplicht om het afvalwater van uw woning (wc, bad, spoelbak, …) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doet u door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. We noemen dit afkoppelen. Open en halfopen bebouwing dienen volledig afgekoppeld te worden. Bij gesloten bebouwing wordt de voorste dakhelft en eventuele voortuin afgekoppeld.

Aquafin stelt een afkoppelingsdeskundige ter beschikking die uw privériolering in kaart brengt en samen met u de meest economische oplossing zoekt om af te koppelen. De diensten van de afkoppelingsdeskundige zijn gratis. De werken die nodig zijn voor de scheiding van het afval- en het regenwater op privéterrein zijn ten laste van de eigenaar van het perceel. Het gemeentebestuur is bereid een deel van de kosten op uw terrein te betalen.

Maak voor 15 januari een afspraak

Om samen met u de bestaande toestand van de afwatering te bekijken, brengt afkoppelingsdeskundige de heer Davy Bollens graag een bezoek aan uw woning op één van de volgende data (telkens tussen 8u15 en 17u00):

  • Vrijdag 15 januari 2021
  • Woensdag 20 januari 2021
  • Maandag 25 januari 2021

Een bezoek neemt ± 30 minuten in beslag. Om er voor te zorgen dat wij op een door u gekozen moment langskomen, vragen wij u vóór 15 januari 2021 contact te nemen met het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via e-mail contact@aquafin.be. Vermeld hierbij het projectnummer "23467- ARN3012" en een telefoonnummer en/of e-mailadres waarop we u kunnen contacteren.

Uiteraard zal onze afkoppelingsdeskundige de veiligheids- en afstandsregels i.v.m. corona respecteren zodat het huisbezoek veilig kan verlopen.

Meer info over afkoppelen