Bedrijfsactiviteiten

Meer dan 1200 medewerkers werken bij Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. We zuiveren huishoudelijk afvalwater en maken plaats voor regenwater op openbaar domein. Regenwater infiltreren en bufferen, is het beste antwoord op zowel wateroverlast als droogte.

Rioolbeheer voor steden en gemeenten

Kernactiviteiten

Transporteren en zuiveren van afvalwater

In onze verzamelriolen vangen we het huishoudelijk afvalwater uit de gemeentelijke riolen van ruim 86% van de Vlamingen op. Van daaruit transporteren we het naar een van onze 328 rioolwaterzuiveringsinstallaties over heel Vlaanderen. Na een mechanisch en biologisch zuiveringsproces beantwoordt het aan de geldende Vlaamse en Europese normen en lozen we het in het oppervlaktewater.

Meer over het waterzuiveringsproces

werf in Bornem

Projectmanagement & matchmaking

Aquafin definieert zelf de projecten die het uitvoert voor het gewest, gebaseerd op ecologische doelstellingen én afgestemd op de investeringsplannen van gemeenten en andere stakeholders. Het vinden van een 'match' op het terrein is belangrijk om financieel en ecologisch het beste resultaat te halen. We beheren elk project vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de uitvoering.

Zo verloopt een rioleringsproject  Aquafin als matchmaker

Minder Hinder

Rioleringswerken zijn meestal ingrijpend, zeker als ze uitgevoerd worden in een dorpskern of op een drukke weg. Als bouwheer wil Aquafin de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperken. Al vanaf het ontwerp van een project houden we daarom rekening met de lokale situatie. De aannemers die de werken voor ons uitvoeren, moeten op de werf de Minder Hinder-maatregelen uit onze bestekvoorschriften toepassen. We besteden ook veel aandacht aan een correcte en tijdige communicatie over de werken aan de buurtbewoners en handelaars.

Volg de rioleringswerken in jouw buurt

Betrouwbare en performante installaties

De zuiveringsinfrastructuur die we bouwen en beheren voor het Vlaamse Gewest moet betrouwbaar zijn en doen waarvoor ze gemaakt is, nu en in de toekomst. Aquafin volgt de infrastructuur nauwgezet op en speelt met een gecertifieerd asset management systeem kort op de bal bij vastgestelde afwijkingen. Tegelijk gaan we proactief op zoek naar procesverbeteringen en optimalisaties van het rioolstelsel die zowel economisch, maatschappelijk als ecologisch een meerwaarde betekenen. We zorgen ervoor dat oplossingen op de korte en lange termijn op elkaar zijn afgestemd, maar dat ze mekaar nooit in de weg staan.

Zo hou je het rioolstelsel in goede conditie

technisch medewerkers onderhoudsteam

Kostenefficiënt financieren

De projecten die we uitvoeren voor het Vlaamse Gewest, financiert Aquafin ook. Nadat een project is opgeleverd, betalen de drinkwatermaatschappijen het project gespreid over 15 of 30 jaar terug aan Aquafin. Dankzij een uitstekende kredietwaardigheid en een gediversifieerde investeringsportefeuille slagen we erin om vlot financiering te vinden voor onze projecten. Alsmaar meer investeerders willen beleggen in projecten met een meerwaarde voor het milieu en de maatschappij. Aquafin speelt in op deze tendens door de uitgifte van groene obligaties. Alle projecten die we uitvoeren dragen immers bij tot het verbeteren van de waterkwaliteit.

Meer over onze financiering

Klimaatadaptatie

De klimaatverandering heeft een voelbare impact op Vlaanderen. Aquafin helpt steden en gemeenten met water- en omgevingsadvies om hun hemelwaterbeheer breder te benaderen. Dat betekent: een toekomstgerichte visie waarin naast blauwgroene maatregelen ook ruimtelijke inrichting, infrastructuur en zelfs recreatie een plaats krijgen. Een doordachte inrichting van de openbare ruimte maakt daarbij immers een wereld van verschil, zowel in droge periode als bij extreme regenval.

Meer over ons water- en omgevingsadvies

“Water weer zichtbaar maken en het optimaal benutten, creëert meerwaarde en opportuniteiten. Met ons water- en omgevingsadvies willen we steden en gemeenten bijstaan om hun openbaar domein blauwgroen en klimaatrobuust in te richten, rekening houdend met hittestress en biodiversiteit.”

biomethaan

Duurzaam ondernemen

Onderzoek in labo

Innovatie

Naar de jobsite

Jobs bij Aquafin