Bedrijfsactiviteiten

Meer dan 1100 medewerkers werken bij Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.
We zuiveren huishoudelijk afvalwater en maken plaats voor regenwater op openbaar domein. Regenwater infiltreren en bufferen, is het beste antwoord op zowel wateroverlast als droogte.

Dit is wat we doen bij Aquafin. Volg de weg van vuil naar proper water!

Aquafin werkt in opdracht van het Vlaams Gewest en steden gemeenten

proper water in Lokeren

Aquafin kreeg in 1990 van het Vlaamse Gewest de opdracht om de achterstand op het gebied van huishoudelijke waterzuivering weg te werken. In 1990 werd amper 30% van het rioolwater gezuiverd. Ondertussen is dat 88%!

Om de waterkwaliteit te bereiken die de Europese richtlijn Water stelt, moet wel nog in een hoog tempo verder geïnvesteerd worden. Door het gewest, maar vooral door de Vlaamse steden en gemeenten. De tijdsdruk en de beperkte beschikbare budgetten vormen grote uitdagingen, die we moeten aanpakken vanuit een duidelijke toekomstvisie

Waterzuivering voor de industrie

Onze dochteronderneming Aquaplus heeft klanten in verschillende sectoren, zoals de voedings- en drankensector, de chemische sector en de farmaceutische industrie. De opdrachten die het uitvoert, hebben eigenlijk alleen gemeen dat ze een diepgaande kennis van waterzuivering vragen.

Zo maken we onze ambities waar

Slim met water

Aquafin heeft een diepgaand inzicht in de werking van de afvalwater- en hemelwatersystemen in de Vlaamse zuiveringsgebieden. Daardoor weten we waar de risico’s op wateroverlast en ecologische schade door wateroverlast zitten en stellen we de gepaste maatregelen voor om ze weg te werken. Door een veranderend klimaat krijgen we in Vlaanderen bovendien almaar vaker te maken met veel neerslag op korte tijd en langdurige droogte. Aquafin heeft de kennis en tools in huis om scenario’s uit te werken die duurzame oplossingen bieden die verder gaan dan enkel adaptatie. We werken totaalconcepten uit waarin een efficiënt gebruik van elke druppel water centraal staat. Bovendien hebben we in onze ontwerpen aandacht voor de natuur- en belevingswaarde.

Projectmanagement

Aquafin heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest waarin de samenwerkingsprincipes zijn vastgelegd, net als de minimale kwaliteitseisen en een aantal uitvoeringsvoorwaarden. Aquafin definieert zelf investeringsprojecten die het uitvoert voor het gewest, gebaseerd op ecologische doelstellingen én afgestemd op de investeringsplannen van gemeenten en andere stakeholders. Het vinden van een 'match' op het terrein is belangrijk om financieel en ecologisch het beste resultaat te halen.

We beheren elk project vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de uitvoering. Of we er nu bijkomende vuilvracht mee aansluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie of er een beek mee afkoppelen van het rioleringsnet, de projecten die Aquafin uitvoert voor het Vlaamse Gewest hebben uiteindelijk allemaal als doel om de waterkwaliteit van de beken en rivieren in Vlaanderen te verbeteren. Elk project dat we opleveren is dus een nieuwe stap naar proper water.

Minder hinder

Rioleringswerken zijn meestal ingrijpend, zeker als ze uitgevoerd worden in een dorpskern of op een drukke weg. Als bouwheer wil Aquafin de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperken. Al vanaf het ontwerp van een project houden we daarom rekening met de lokale situatie. De aannemers die de werken voor ons uitvoeren, moeten op de werf de Minder Hinder-maatregelen uit onze bestekvoorschriften toepassen. We besteden ook veel aandacht aan een correcte en tijdige communicatie over de werken aan de buurtbewoners en handelaars.

collega's aan het werk op een zuiveringsinstallatie

Betrouwbare en performante installaties

De zuiveringsinfrastructuur die we bouwen en beheren voor het Vlaamse Gewest moet betrouwbaar zijn en doen waarvoor ze gemaakt is, nu en in de toekomst. Aquafin volgt de infrastructuur nauwgezet op en speelt met een gecertifieerd asset management systeem kort op de bal bij vastgestelde afwijkingen. Tegelijk gaan we proactief op zoek naar procesverbeteringen en optimalisaties van het rioolstelsel die zowel economisch, maatschappelijk als ecologisch een meerwaarde betekenen. We zorgen ervoor dat oplossingen op de korte en lange termijn op elkaar zijn afgestemd, maar dat ze mekaar nooit in de weg staan.

Aquafin heeft een ISO-55001 certificaat voor asset management van de hele watercyclus. Een unieke troef waar het Vlaamse Gewest, de steden en gemeenten en de klanten van Aquaplus hun voordeel mee doen.

Jan Goossens - Algemeen directeur Aquafin

Kostenefficiënt financieren

De projecten die Aquafin uitvoert voor het Vlaamse Gewest, financiert het bedrijf ook. Nadat een project is opgeleverd aan het gewest, betalen de drinkwatermaatschappijen het project gespreid over 15 of 30 jaar terug aan Aquafin. Dankzij een uitstekende kredietwaardigheid en een gediversifieerde investeringsportefeuille slaagt Aquafin erin om vlot financiering te vinden voor zijn projecten. Alsmaar meer investeerders willen beleggen in projecten met een meerwaarde voor het milieu en de maatschappij. Aquafin speelt in op deze tendens door de uitgifte van groene obligaties. Alle projecten die we uitvoeren dragen immers bij tot het verbeteren van de waterkwaliteit. De projecten waarmee we hemelwater afkoppelen van de zuiveringsinfrastructuur en optimalisatieprojecten die de omgeving beter wapenen tegen de klimaatverandering bieden nog een extra dimensie in het kader van duurzaamheid.

Transporteren en zuiveren van afvalwater

Dagelijks zuivert Aquafin het huishoudelijke afvalwater van ongeveer 5 miljoen Vlamingen. Na een mechanisch en biologisch zuiveringsproces is het water proper genoeg om het leven in een waterloop niet te verstoren. Het voldoet dan aan de normen die zijn vastgelegd voor 5 parameters: BZV (biologisch zuurstofverbruik), CZV (chemisch zuurstofverbruik), zwevende stoffen, stikstof en fosfor. Aan het uitstroompunt van de zuiveringsinstallaties, zoeken vaak grote scholen vissen het zuurstofrijke water op. 

Het magneeteffect van proper water

Niet alleen fauna en flora, ook mensen vinden opnieuw hun weg naar onze Vlaamse waterlopen. Stromend water trekt de aandacht. En nu het weer proper is en vol leven, is ontspannen en sporten langs of op het water bijzonder in trek. Ook wonen met zicht op water zit duidelijk in de lift. Voor veel collega's is dat positieve effect op onze omgeving één van de belangrijkste redenen om voor Aquafin als werkgever te kiezen.

trotse Aquafinner

Ook een job met impact?