Groen dóen

Bij Aquafin willen we de impact van onze activiteiten op het milieu en het klimaat zo klein mogelijk houden.

Onze accenten

Zuiveren en transporteren van afvalwater willen we immissiegericht aanpakken, wat betekent dat de waterloop centraal komt te staan. De ene beek is al kwetsbaarder dan de andere en dus vinden we het logisch om daarmee rekening te houden bij de bepaling van de kwaliteitsdoelstellingen van ons gezuiverd afvalwater.

Een zuiveringsinstallatie is de ideale biotoop voor allerlei insecten, vogels en de vegetatie die ze nodig hebben. We zetten daarom in op een milieuvriendelijke inrichting, streekeigen groen en een ecologisch beheer.

Aquafin wil zuinig omgaan met energie. We verminderen systematisch het aantal slibtransporten op de weg en we onderzoeken ook manieren om het waterzuiveringsproces energiezuiniger te maken. Vandaag kopen we al uitsluitend groene stroom aan. Tegen 2030 willen we fossiele brandstoffen (gas en stookolie) volledig bannen. Binnen ons engagement met Lean & green streven we tegen eind 2021 naar een vermindering van onze CO2-uitstoot met 20% door een meer duurzame mobiliteit.

Met doordachte aankopen en een maximale recuperatie van grondstoffen en energie, kunnen we ook een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Groen engagement

15 feb 2019

Eerste zonnepanelen op zuiveringsinstallatie Harelbeke

Met de plaatsing van 6.500 m² zonnepanelen op de zuiveringsinstallatie van Harelbeke start Aquafin met de productie van duurzame energie. Tegen 2030 wil Aquafin zijn energieverbruik drastisch doen dalen en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.
Lees meer
20 sep 2018

Aquafin ondertekent Green Deal Biodiversiteit

Samen met meer dan 110 andere Vlaamse bedrijven, organisaties en lokale besturen ondertekende Aquafin vanmorgen de Green Deal met ministers Joke Schauvliege en Philippe Muyters voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.
Lees meer
24 sep 2018

Werken aan een groenere mobiliteit

Aquafin wil zijn medewerkers ertoe aan te zetten om zich zoveel mogelijk op een milieuvriendelijke manier te verplaatsen tussen werk en thuis en ook tijdens de diensturen.
Lees meer

Anja De Wit

adviseur Communicatie en coördinator CSR projecten