Milieu-impact

Bij Aquafin willen we de impact van onze activiteiten op het milieu en het klimaat zo klein mogelijk houden.

Onze accenten

Zuiveren en transporteren van afvalwater willen we immissiegericht aanpakken, wat betekent dat de waterloop centraal komt te staan. De ene beek is al kwetsbaarder dan de andere en dus vinden we het logisch om daarmee rekening te houden bij de bepaling van de kwaliteitsdoelstellingen van ons gezuiverd afvalwater.

Een zuiveringsinstallatie is de ideale biotoop voor allerlei insecten, vogels en de vegetatie die ze nodig hebben. We zetten daarom in op een milieuvriendelijke inrichting, streekeigen groen en een ecologisch beheer.

Aquafin wil zuinig omgaan met energie. We verminderen systematisch het aantal slibtransporten op de weg en we onderzoeken ook manieren om het waterzuiveringsproces energiezuiniger te maken. Vandaag kopen we al uitsluitend groene stroom aan. Tegen 2030 willen we fossiele brandstoffen (gas en stookolie) volledig bannen. Binnen ons engagement met Lean & green streven we tegen eind 2021 naar een vermindering van onze CO2-uitstoot met 20% door een meer duurzame mobiliteit.

Met doordachte aankopen en een maximale recuperatie van grondstoffen en energie, kunnen we ook een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Groen engagement

Anja

Anja De Wit

adviseur Communicatie en MVO-coördinator