Milieu-impact

Bij Aquafin willen we de impact van onze activiteiten op het milieu en het klimaat zo klein mogelijk houden.

Onze accenten

Zuiveren en transporteren van afvalwater willen we immissiegericht aanpakken, wat betekent dat de waterloop centraal komt te staan. De ene beek is al kwetsbaarder dan de andere en dus vinden we het logisch om daarmee rekening te houden bij de bepaling van de kwaliteitsdoelstellingen van ons gezuiverd afvalwater.

Een zuiveringsinstallatie is de ideale biotoop voor allerlei insecten, vogels en de vegetatie die ze nodig hebben. We zetten daarom in op een milieuvriendelijke inrichting, streekeigen groen en een ecologisch beheer.

Aquafin wil zuinig omgaan met energie. We verminderen systematisch het aantal slibtransporten op de weg en we onderzoeken ook manieren om het waterzuiveringsproces energiezuiniger te maken. We kopen uitsluitend groene stroom aan maar produceren ook zelf groene energie uit de vergisting van zuiveringsslib. Tegen 2030 willen we fossiele brandstoffen (gas en stookolie) volledig bannen. We blijven ons wagenpark vergroenen en stimuleren alternatieve, milieuvriendelijke vormen van mobiliteit.

Met doordachte aankopen en een maximale recuperatie van grondstoffen en energie, kunnen we ook een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Op onze site in Antwerpen-Zuid zetten we het biogas van de slibvergisting om in biomethaan, dat we vervolgens op het aardgasnet injecteren. Hiervoor zijn we ISCC-gecertificeerd.

ISCC certificaat

Beleidsverklaring ISCC

 

Groen engagement

slib

Monoverwerker wordt spil in circulaire bedrijfsvoering

Met onze slibstrategie zetten we de komende jaren grote stappen richting circulaire economie. Tegen 2040 willen we alle zuiveringsslib verwerken met een maximale terugwinning van energie en fosfor. Een nieuw te bouwen monoverwerker in Gent is daarvoor de motor.
Lees meer
meer bos

Meer bos voor Vlaanderen!

Tegen 2024 wil de Vlaamse Regering 4.000 ha meer bos in Vlaanderen. Dat is goed voor het klimaat maar ook voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Bossen beschermen ook tegen erosie, bieden verkoeling en zuiveren de lucht. Aquafin doet mee en plant jaarlijks 10.000 m² bos aan op zijn terreinen.
Lees meer

Rioolbuis in circulair zwavelbeton heeft veel lagere CO2-uitstoot

Materialen die gebruikt worden in de infrastructuursector, hebben vaak een grote ecologische voetafdruk. Als grote opdrachtgever stimuleert Aquafin fabrikanten om te investeren in duurzame innovatie waarmee ze een verschil kunnen maken. Betonbedrijf De Bonte Group ontwikkelde een revolutionair nieuw type rioolbuis uit het circulaire zwavelbeton die nu voor het eerst wordt gebruikt in een rioleringsproject van Aquafin in Parike (Brakel). Minister van Omgeving Zuhal Demir testte vandaag eigenhandig de herbruikbaarheid van het materiaal.
Lees meer

Groen gas uit afvalwater

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Antwerpen-Zuid zet Aquafin het biogas dat ontstaat uit de vergisting van zuiveringsslib, om in biomethaan, ofwel groen gas. Deze fossielvrije brandstof voor CNG-wagens maakt ons wagenpark nog groener.
Lees meer

Minder energie verbruiken, meer zelf produceren

Aquafin is helemaal op de trein van de energietransitie gestapt. Een doordacht traject moet tegen 2040 leiden tot een derde minder verbruik en een derde meer zelf geproduceerde groene stroom. In 2020 hebben we opnieuw flinke stappen in die richting gezet. Tegen 2030 willen we volledig gestopt zijn met gebruik van fossiele brandstoffen.
Lees meer

Wat heeft een waterloop nodig?

De Kaderrichtlijn Water stelt dat onze waterlopen tegen 2027 onherroepelijk van goede kwaliteit moeten zijn. Wat daarvoor nodig is, verschilt van waterloop tot waterloop. Daarom is er nu een model dat voor elke waterloop bepaalt hoeveel vervuilingsdruk er maximaal mag in geloosd worden.
Lees meer

Eerste zonnepanelen op zuiveringsinstallatie Harelbeke

Met de plaatsing van 6.500 m² zonnepanelen op de zuiveringsinstallatie van Harelbeke start Aquafin met de productie van duurzame energie. Tegen 2030 wil Aquafin zijn energieverbruik drastisch doen dalen en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.
Lees meer
fietsleasplan Aquafin

Werken aan een groenere mobiliteit

Aquafin wil zijn medewerkers ertoe aan te zetten om zich zoveel mogelijk op een milieuvriendelijke manier te verplaatsen tussen werk en thuis en ook tijdens de diensturen.
Lees meer
Anja

Anja De Wit

adviseur Communicatie en MVO-coördinator