Aansluiten op de riolering

In de meeste gemeenten en steden mag je niet zelf aansluiten. Je moet je rioolaansluiting aanvragen bij en laten uitvoeren door de rioolbeheerder. Dat kan je gemeente zijn, maar ook een andere beheerder, die door je gemeente werd aangesteld. Ook Aquafin biedt deze dienst in opdracht van enkele gemeenten aan.

Rioolaansluiting aanvragen

Waar riolering ligt, ben je verplicht aan te sluiten op de riolering. Op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij kan je het zoneringsplan van je gemeente raadplegen. Dit plan geeft voor elke wijk aan hoe het afvalwater moet gezuiverd worden.

  • Val je in een groene of oranje zone, dan is er in jouw straat riolering aanwezig (of gepland) en gaat je afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin.
  • Bevindt jouw perceel zich in een rode zone, dan moet je afvalwater individueel gezuiverd worden met een installatie voor Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).

Met vragen over een rioolaansluiting kan je terecht bij jouw rioolbeheerder.

Wie is mijn rioolbeheerder?

Met vragen over een rioolaansluiting kan je terecht bij jouw rioolbeheerder. Vraag ruim vooraf jouw rioolaansluiting  aan zodat je tijdig op de hoogte bent over de diepte, ligging en diameter die nodig is voor je aansluiting. 

Ga na wie je rioolbeheerder is

Is Aquafin in jouw gemeente verantwoordelijk voor de rioolaansluitingen?

Voor de uitbouw en het beheer van zijn gemeentelijk rioolstelsel, kan een gemeente of stad ook een beroep doen op Aquafin. Aquafin is zo rechtstreeks aanspreekpunt voor tal van klantgemeenten. In de volgende gemeenten zijn wij  verantwoordelijk voor de aansluitingen op de gemeentelijke riolering:

Rechtstreeks aansluiten op een collector van Aquafin

Soms ligt er in je straat geen riool van de gemeente, maar alleen een collector van Aquafin. Ook in dat geval dient u de aansluiting van uw woning aan te vragen bij uw rioolbeheerder, die de aanvraag aan ons zal doorgeven.