Wat doen we?

22865 - Sanering Klauwaertsbeek

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gemengd rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater samen in één buis vervoerd. Een van de gevolgen van een dergelijk rioleringsstelsel is dat bij hevige regenval wateroverlast ontstaat. Daarenboven is het ook moeilijker en duurder het met regenwater verdunde afvalwater te zuiveren. Om die redenen is het nuttig regenwater af te koppelen van het rioleringsstelsel en het te laten insijpelen in de bodem of het, al dan niet vertraagd, af te voeren naar vijvers, beken en rivieren in de omgeving. Indien de regenwaterafvoer van uw woning moet worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel, komt een afkoppelingsdeskundige bij u langs om samen te overlopen wat de mogelijkheden zijn.

De rioleringswerken worden meestal voorafgegaan door werken van de nutsbedrijven (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, ...) die hun leidingen aanpassen en/of vernieuwen. Zij maken op die manier onder andere plaats voor de toekomstige riolering.

Informatiefiche

Project nr
22865
Aannemer
Reinaart Laureys