Nutswerken

De rioleringswerken worden meestal voorafgegaan door werken van de nutsbedrijven (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, ...) die hun leidingen aanpassen en/of vernieuwen. Zij maken op die manier onder andere plaats voor de toekomstige riolering. Deze werken beperken zich meestal tot het voetpad of de berm. Door ze te combineren met de rioleringswerken, blijft jouw straat wellicht voor jaren van werken gespaard.

Wanneer er ook aanpassing aan uw huisaansluitingen nodig zijn, neemt het betrokken nutsbedrijf rechtstreeks contact met jou op.