Slib

In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater vermengd met miljarden microscopisch kleine organismen, micro-organismen. Dit noemt men het “actief slib”. Door extra lucht in het water te brengen worden de micro-organismen actief en gebruiken ze de vervuiling in het afvalwater als voedingsbron. Ze eten als het water het afval in het water op. De slibmassa groeit continu aan tot het overtollige slib weggehaald wordt om bijvoorbeeld in een nieuwe zuiveringsinstallatie te plaatsen. Een deel wordt van het overtollige slib wordt dus hergebruikt in het biologisch zuiveringsproces, de rest wordt afgevoerd voor verwerking.

Slib wordt ook wel 'de zeep van Aquafin' genoemd.