Zoneringsplan

Een zoneringsplan is een gedetailleerd plan waarop staat aangegeven op welke manier het afvalwater van de woningen gezuiverd wordt (of zal worden). Dit kan individueel of collectief gebeuren. Individueel betekent dat de desbetreffende woning zelf zal moeten instaan voor de zuivering van het afvalwater, met behulp van een IBA. Collectief wil zeggen dat het afvalwater van verschillende woningen verzameld zal worden, om eerst via riolering en daarna via een collector getransporteerd te worden naar een kleine of grote rioolwaterzuiveringsinstallatie. De beslissing of er individueel of collectief gezuiverd wordt, gebeurt door het gemeentebestuur in overleg met de VMM, rekening houdend met zowel economische als ecologische factoren.