Proefboringen

Een grondonderzoek bestaat uit boringen en sonderingen. Bij een boring wordt een holle buis de grond ingedreven, waarna de grond met hulpmiddelen naar boven wordt gehaald. Zo kunnen deskundigen zien welke grondsoort er zich op welke diepte bevindt (fijn zand, klei, leem, zand gemengd met steenpuin, ... ). In het laboratorium gebeuren er proeven op de verschillende grondstalen. Als de boring niet te diep moet gaan, gebeuren de werken manueel. In andere gevallen wordt een voertuig gebruikt. De boring veroorzaakt een gat met een diameter van ongeveer 10 cm, dat meteen terug opgevuld wordt met de opgehaalde grond. Als de boring wordt uitgevoerd met een voertuig, kunnen er sporen achter blijven. De zeldzame keren dat er een boring in een tuin moet worden uitgevoerd, wordt doorgaans de manuele methode gebruikt.