Bergbezinkingsbekken

Een bergbezinkingsbekken vergroot het volume van een gemengd rioleringsstelsel om te voorkomen dat het met regenwater verdunde afvalwater terecht komt in een overstort, en uiteindelijk in de waterlopen.

De structuur van een bergbezinkingsbekken laat bovendien toe het vuil in het afvalwater te laten bezinken, indien het verdunde afvalwater toch in een overstort terecht zou komen.

Bij droog weer kan het overtollige afvalwater in het bergbezinkingsbekken terugstromen naar het rioleringsstelsel om dan te worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Bergbezinkingsbekkens spelen op deze manier een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast.

BBB boven

Bergbezinkingsbekken bovengrond

Verhard

BBB boven

Bergbezinkingsbekken bovengronds

Onverhard

Bergbezinkingsbekken ondergronds

Onder de grond

BBB onder