Europese onderzoeksprojecten

Ook buiten Vlaanderen geniet Aquafin erkenning als expert in de afvalwatersector. Door onze opgebouwde kennis en testmogelijkheden op volle schaal, zijn we nationaal en internationaal een gewaardeerde partner in onderzoeksprojecten binnen de watersector. Samenwerking met de academische wereld en onderzoeksinstellingen vinden we zeer belangrijk. Daar wordt de basis gelegd voor het oplossen van de uitdagingen waar het beleid en de maatschappij voor staan.

Lopende projecten

IMPAKT!

Hoge natuurdoelstellingen in de grensoverschrijdende waterlopen Dommel en Warmbeek/Tongelreep zijn een grote uitdaging voor regionale waterkwaliteitsbeheerders.
Lees meer

I-QUA

Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt gezocht naar innovatieve en duurzame afvalwatervoorzieningen in het buitengebied. De nadruk ligt op experimenteel ontwikkelen, testen, monitoren en demonstreren op verschillende type locaties. I-QUA is een Europees project onder Interreg. "I" staat voor innovatie, intelligentie en interactie en "QUA" voor kwalitatieve oplossingen ten behoeve van afvalwatervoorzieningen.
Lees meer

QUICS

Het project heeft als doel om onderzoekers zodanig op te leiden en te trainen dat ze verder onderzoek kunnen uitvoeren dat past binnen een integraal management van stroomgebieden.
Lees meer

VOLATILE

Het doel is een technologieplatform te ontwikkelen voor de fermentatie van huishoudelijk afval en waterzuiveringsslib tot vluchtige vetzuren en omzetting naar hoogwaardige eindproducten: bio-plastics voor de materiaalindustrie, omega-3 vetzuren voor de voedingsindustrie en microbiële oliën voor de olie-industrie. Zo werkt het mee aan een circulaire economie.
Lees meer

Life ACLIMA

Hoe zorgen we ervoor dat de land- en tuinbouw in de toekomst voldoende water hebben? Een belangrijk vraagstuk waar Life ACLIMA, een groots waterproject van de Europese Unie, de volgende 5 jaar een antwoord op wil bieden.
Lees meer

ResNRJwater

ResNRJwater is een Europees project dat het (energie)potentieel van de water- en afvalwatersector wil maximaliseren, om zo de productie- en consumptiemix van hernieuwbare energie in Noordwest-Europa te bevorderen.
Lees meer