Rioolbeheer in Olen

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten. Voor de gemeente Olen zijn we ook het rechtstreekse aanspreekpunt voor de inwoners voor (een deel van) de rioleringsdiensten. Zij kunnen op Aquafin rekenen voor een duurzaam rioolbeleid. Samen met de gemeente maken we werk van propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.

Olen en Aquafin staan samen garant voor een professioneel rioolbeheer

Volgens de Vlaamse en Europese wetgeving moet alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd worden, vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt. Olen heeft een duidelijke visie ontwikkeld voor een optimale waterhuishouding op haar grondgebied. Daarin neemt een doorgedreven scheiding van regen- en afvalwater een centrale plaats in.

Voor de verdere uitbouw en het beheer van haar rioolstelsel, doet Olen een beroep op Aquafin. Dat betekent echter niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het stelsel overdraagt. Olen blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt.

In jouw gemeente voeren we op volgende locaties werken uit:

Het huishoudelijke afvalwater van ruim 87% van de inwoners van Olen wordt nu al naar zuiveringsinstallaties in de omgeving gevoerd. Van de aansluiting van de overige inwoners, maakt Aquafin versneld werk.

Olen wil de afvoer van regen- en afvalwater zoveel mogelijk scheiden. Regenwater is immers geen vuil water en hoort dus niet thuis in de riool. Bij een hevige bui kan regenwater het volume in de buis bovendien zodanig vergroten, dat de riool overloopt en er ongezuiverd water in onze grachten en beken stroomt.

Bij de aanleg van nieuwe rioleringen zal er een aparte buis voorzien worden voor de afvoer van regenwater naar een gracht of beek in de buurt. Waar mogelijk zal het regenwater ter plaatse in de grond infiltreren. Ook van de bestaande rioleringen zal er regenwater worden afgekoppeld. 

Contact

Heb je een vraag over werken die Aquafin uitvoert in jouw buurt? Misschien vind je het antwoord wel op onze website of in de veelgestelde vragen.

Onze medewerkers van het contactcenter zijn iedere werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur op het nummer 03 450 45 45. Buiten de werkuren kan je terecht op het gratis noodnummer: 0800 16 603. 

Liever online? Dat kan ook. 

Aansluiting op de riolering

Wanneer er riolering in de straat ligt, ben je verplicht het huishoudelijk afvalwater van jouw woning hierop aan te sluiten. Voor nieuwe aansluitingen en informatie hierover, neem je best contact op met onze binnendienst voor gemeenten (03 450 46 40 of gemeenten@aquafin.be)

De uiteindelijke aansluiting op de hoofdriolering gebeurt door Aquafin. De graafwerken op jouw privé domein moet je zelf laten uitvoeren.

Het tarief voor het aansluiten van een (woon)entiteit (tot twee woongelegenheden) bedraagt 750 EURO (+ 21 % BTW) per aansluiting en deze wordt gerealiseerd door de gemeentelijke technische diensten of door een door de gemeente aangestelde aannemer (onder toezicht van de gemeentelijke diensten of Aquafin). In de werken zijn begrepen:

  • het maken van een aansluiting op de openbare riolering
  • en het plaatsen van de afvoerleiding (pvc dia 160) loodrecht op de riolering tot 1m voorbij de rooilijn.

Indien er extra leidingen geplaatst moeten worden, worden er extra kosten aangerekend. Als je woning ouder is dan 10 jaar en jouw hoofdverblijf is, betaal je slechts 6% BTW in plaats van 21%.

Aansluiting aanvragen

Lees ook:

 

Inbuizing van een baangracht

Als de toegang tot je particuliere eigendom onmogelijk is door de aanwezigheid van een baangracht, kan je een aanvraag tot inbuizing indienen. Het water wordt dan door een rioolbuis geleid en de gracht wordt overwelfd, zodat je jouw perceel te voet of met de auto kan bereiken.

De betonbuizen die hiervoor nodig zijn dienen door de aanvrager voorzien te worden. De betonbuizen die in aanmerking komen mogen niet van herbruik komen tenzij zij zich in een staat bevinden die evenwaardig is als de nieuwe. De buizen mogen in geen enkel geval barsten vertonen, kraag en spie mogen niet beschadigd zijn. Indien er kopmuren gewenst zijn, dient de aanvrager zelf voor de nodige stenen te zorgen. Indien er toegelaten lozingen gebeuren in de gracht (bijvoorbeeld regenwater) moet deze aansluiting buiten de overkluizing gebeuren en dient er een kasseibeschoeiing te worden aangebracht of een gelijkwaardig initiatief om uitspoeling te voorkomen. De aanvrager dient deze kasseien te voorzien.

Het plaatsen van de buizen, de kopmuren en de kasseibeschoeiing gebeurt kostenloos bij een standaard overwerving.

Wil je een inbuizing van een baangracht in Olen aanvragen?

Een individuele zuiveringsinstallatie

Huizen die te ver van een riool liggen om hun aansluiting financieel haalbaar te maken, zullen worden voorzien van een individuele zuiveringsinstallatie voor de behandeling van hun afvalwater.

Een afkoppelingsdeskundige zorgt dan al op perceelsniveau voor een correcte scheiding van regen- en afvalwater. De gemeente Olen betaalt de investeringskosten, de latere exploitatiekosten en de werken die nodig zijn om het afval- en regenwater van je woning volledig te scheiden.

Zelf zorg je voor een elektriciteitsaansluiting en betaal je de elektriciteit nodig voor de werking van de IBA. Net als alle andere inwoners van Olen betaalt u ook een jaarlijkse bijdrage in functie van uw drinkwaterverbruik.

Meer info over de plaatsing van IBA's in Olen:
rioleringsbuizen en materiaal van Aquafin