Hoe zorgen heldere data voor helder water?

In dit digitale tijdperk is de kracht van data onbetwistbaar. Als pioniers willen we bij Aquafin onze baanbrekende ideeën stevig verankeren in de realiteit – en dat doen we met data. Om deze visie te verwezenlijken, werkt Raf aan een nieuwe data governance policy binnen Aquafin. Een stap die een zee van mogelijkheden opent om nog beter samen te werken als één team #upstream.

Data is key

Digitale transformatie speelt in alle sectoren over heel de wereld. Technologie legt de link tussen de analoge en de digitale wereld en dat opent een waaier aan nieuwe mogelijkheden. Dat is exact wat wij op dit moment bij Aquafin in de steigers hebben. Data spelen daarin een onmisbare rol. Door slim te meten, kunnen we enerzijds onze assets en investeringen slimmer beheren en anderzijds proactiever reageren op bepaalde situaties.

Raf, manager Business Information Analyse, geeft een voorbeeldje: "Vandaag krijgt elk van onze meer dan tienduizend afvalwaterpompen een periodieke onderhoudsbeurt. Dat kan veel efficiënter. Als we met sensoren meten hoe het met elke pomp gesteld is en die data automatisch verwerken, dan kunnen we condition based onderhoudsbeurten inplannen. En dus sneller langsgaan bij een pomp die minder goed werkt, en net langer wachten als een onderhoud nog niet nodig is."

Een ander voorbeeld. Als we ons rioleringsstelsel volledig digitaal in kaart hebben, kunnen we mankementen sneller opsporen en pannes vóór zijn. Zo investeren we efficiënter. Het totaalplaatje kost minder dan wanneer we pas ingrijpen nadat er ergens een zinkgat in een straat is ontstaan. Alles bij elkaar kunnen we de belastingbetaler zo miljoenen euro’s besparen.
 

Aan de basis

Data governance begint bij het vaststellen van een baseline. Bij Aquafin is dit geen abstracte taak. Raf: "Het is een onmisbare stap om onze hele organisatie op één lijn te brengen. We definiëren rollen en verantwoordelijkheden en stellen een duidelijk aanspreekpunt aan voor alle datagerelateerde zaken. Een samenwerking tussen digital en business was dan ook cruciaal voor het slagen van dit project."

IT'ers op waterzuiveringsinstallatie

Van waterstroom tot datastroom

Bij Aquafin hebben we een schat aan data tot onze beschikking. Stalen van afvalwater die geanalyseerd moeten worden, debietmetingen, energieverbruik, informatie over onze assets, financiële transacties,... Zeker nu IoT en automatisatie komen steeds centraler komen te staan in onze projecten. Die zorgen voor een stroom aan informatie uit al onze bedrijfsprocessen. 

Om te profiteren van deze hoeveelheidschat  aan kennis hebben we data governance nodig. “Als je niet op een structurele manier die data beheert, ga je op problemen stuiten. Kijk je allemaal met een andere bril naar die data, dan kan dat projecten vertragen en tot foute beslissingen leiden. Gebrek aan datadeling zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot onnodige onderhoudsopdrachten of een te vroege of te late vervanging van onderdelen. Dit kan impact hebben op efficiëntie, planning en budget”, legt Raf uit. 
 

IT'r aan het werk

Het verloop

In de eerste fase zaten we samen met collega’s uit  business rond verschillende topics. Wat is voor ons een data domein? Welke rollen hebben we nodig om data governance verder uit te rollen? Hoe moeten die met elkaar structureel in overleg gaan? Welke processen zijn er als er een data kwaliteitsissue is en hoe kritisch is dat? Als iemand een beschrijving niet vindt, waar kunnen zij dan wel terecht? 

De conclusies uit die gesprekken werden vastgelegd in een framework, de Data Governance Policy. We toetsen de haalbaarheid van deze policy af aan de hand van twee use cases. Van daaruit kunnen we nu onze policy bijsturen waar nodig is. 

Met deze nieuwe digitale structuur stroomlijnen we niet alleen Aquafin. We zorgen er ook voor dat belangrijke data niet verloren gaat in de zeeën aan informatie die we dagelijks uit onze waterzuiveringsinstallaties binnenkrijgen. Helderdere informatie – voor zuiverder water, dus. 
 

Raf Robberechts, manager Business Information Analyse

Ook meewerken aan #upstream?