Daarom word je Technisch Adviseur Rioolnet

Bij Aquafin staat een team van technische experten aan de frontlinie van rioolbeheer. Ze zijn vastberaden om Vlaanderens rioleringssysteem in kaart te brengen en te verbeteren. De doelstellingen zijn helder: betrouwbare data leveren, gemeenten ondersteunen bij efficiënte inspecties, verzakkingen in straten voorkomen en onnodige kosten minimaliseren. Of zoals Evelyne het stelt: “Samen werken we aan een waterdicht plan voor de toekomst van onze rioleringen.”

technisch adviseur rioolnet

Grote verantwoordelijkheid

Tegen 2027 moeten de Vlaamse gemeenten (de toestand van) hun rioleringen in kaart brengen. Rioolinspecties en de beoordeling daarvan zijn daarbij cruciaal. Gemeenten kunnen daarvoor gelukkig beroep op de bouwkundige expertise van onze technische adviseurs zoals Ian: ”We hebben best een grote verantwoordelijkheid. Wij schatten de staat van een riolering in. Wat moeten we wanneer aanpakken? De gemeente rekent dus wel op onze expertise. Want op basis van onze adviezen nemen zij dan beslissingen over aanpassingen in de gemeente.”

"We houden de vinger aan de pols en voorkomen milieuschade door tijdig problemen in het rioolnet te signaleren. Zo zetten we steden en gemeenten aan tot actie voor een duurzame toekomst", vult collega Evelyne aan.

Uitgebreid netwerk en invloed

Als technisch adviseur rioolnet bij Aquafin ben je niet alleen een expert in bouwkunde en technologie, maar ook een teamspeler. Je werkt nauw samen met collega’s van andere diensten maar ook met gemeenten, inspecteurs, rioolruimers en verschillende instanties om het rioleringsstelsel te analyseren, evalueren en verbeteren. Je brengt niet alleen jouw technische vaardigheden, maar ook jouw inzichten en creativiteit naar de tafel.  Evelyne: "Je hebt dus een pak contacten te onderhouden. Heel veel mensen rekenen op ons en onze expertises. En het belang van onze rol groeit alleen maar verder.”

Dat beaamt ook Ian: "Ik werk voor verschillende gemeenten. Dat zijn evenveel verschillende vragen. De nodige mensenkennis is dus nodig om alles goed te lezen. En je moet stevig in je schoenen staan als je iemand wil overtuigen om een bepaalde weg te volgen. Of om, terecht kritische vragen goed te beargumenteren."

Voor rioolinspecties experimenteren we met nieuwe technieken. Varende, vliegende of rijdende inspecties met één of meerdere camera's? Da’s al lang geen science fiction meer. 

Ian Calbo, Technisch Adviseur Rioolnet

Teamwork en groei

Bij Aquafin geloven we in de kracht van samenwerking. Het team van technische adviseurs staat klaar om kennis te delen, elkaar te ondersteunen en gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen voor elke uitdaging die op hun pad komen. Er zijn volop mogelijkheden voor groei, zowel door trainingen als via hands-on ervaring en samenwerking met ervaren collega's. Ian startte nog maar net als technisch adviseur rioolnet: “Je krijgt de nodige opleidingen nodig voor je job, maar leert ook heel veel door overleg, bijvoorbeeld bij de aannemers. Als nieuweling heb ik ook een buddy bij wie ik met alle vragen terecht kan, die me op weg helpt. Je wordt dus niet aan je lot overgelaten. En naast die buddy kan je verder bij je hele team terecht. Er staat dus altijd wel iemand voor je klaar!

Evelyne: "We hebben in Vlaanderen echt een unieke functie, dus is het goed om af en toe raad te vragen of te geven aan elkaar. Want we staan regelmatig voor nieuwe, ongeziene situaties."

Gezond evenwicht in work-life

Ian: Bij Aquafin wordt work-life balance serieus genomen. Flexibiliteit in werklocatie en werktijden zorgt voor een goede balans. Dat je niet altijd naar een kantoor moet,  maar gerust ook van thuis uit kan werken, ervaar ik echt als een plus. Mijn werkdag stopt ook echt als ik de laptop dichtklap. Wat niet wegneemt dat ik ook nog de telefoon opneem als ik buiten de uren gebeld wordt. Daar zit ik niet mee."

technisch adviseurs rioolnet

We zijn keihard bezig om de staat van de Vlaamse riolering in kaart te brengen. Wat wij vandaag doen - de stand van zaken opmeten - zal de toekomst van de Vlaamse rioleringen mee bepalen. 

Ian Calbo, Technisch Adviseur Rioolnet
operator aan het werk

Zoek een vacature

projectmanager aan het werk

Daarom kies je voor Aquafin

op weg naar een spetterende job

Ontvang vacatures op maat