Bemalen

Bemalen is het kunstmatig verlagen van de grondwatertafel of het overpompen van een teveel aan water. Deze ingreep is vaak nodig om de riolering in droge omstandigheden aan te leggen