Inwonersequivalent (IE)

Een inwonersequivalent (IE) is de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die één persoon per dag produceert. Hiervoor wordt een waarde van 150 liter per inwoner per dag aangenomen. Die waarde ligt hoger dan het gemiddelde van 120 liter water die elke inwoner in Vlaanderen dagelijks verbruikt, omdat er ook rekening wordt gehouden met het sanitaire afvalwater van scholen, ziekenhuizen, KMO’s … De capaciteit van een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt uitgedrukt in IE. Voor 1 IE rekent men met een debiet van 150 l/dag en een belasting van:

  • 90 g ZS/dag (Zwevend Stof)
  • 135 g CZV/dag (Chemisch Zuurstof Verbruik)
  • 60 g BZV/dag (Biologisch Zuurstof Verbruik)
  • 10 g N/dag (Stikstof)
  • 2 g P/dag (Fosfor)