Gemengd rioleringsstelsel

In een gemengd rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater samen in één buis vervoerd.

Het nadeel van een dergelijk rioleringsstelsel is dat bij hevige regen het met regenwater verdunde afvalwater in waterlopen terecht komt, waardoor de waterkwaliteit daalt.

Een tweede nadeel is dat het zuiveringsproces van het afvalwater in de rioolwaterzuiveringsinstallatie minder doeltreffend verloopt omdat het water verdund is met proper regenwater.