Grondverwervingsprocedure

Overal in Vlaanderen voert Aquafin werken uit die bijdragen aan propere waterlopen voor de volgende generaties. Waar mogelijk beperken de werken zich tot het openbaar domein, maar vaak is het noodzakelijk om ook op private grond infrastructuur te bouwen of aan te leggen. In dat geval start Aquafin een grondverwervingsprocedure.