Rooilijn

De rooilijn is de scheidingslijn tussen het openbaar domein en het privé-domein. De rooilijn kan op verschillende manieren vastgesteld worden:

  • wettelijke breedte, vastgelegd in de Atlas der Buurtwegen
  • een later vastgelegd rooilijnplan
  • Bijzonder Plan van Aanleg - BPA (vroegere stedenbouwwet)
  • Ruimtelijk Uitvoeringsplan - RUP (Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening) 
  • Rooilijnplannen van de gemeente kan je raadplegen bij de Dienst Ruimtelijke Ordening.