Rioleringswerken

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. Die start altijd eerst met de inrichting van zijn werf. Op basis van de afspraken met het bestuur en de verkeerspolitie wordt de werfkeet geïnstalleerd, materiaal aangevoerd en de signalisatie geplaatst. In de werkzone is geen doorgaand verkeer meer mogelijk.

Het wegdek wordt telkens opgebroken in zones van +/- 100 meter. Indien mogelijk zal de aannemer in deze fase de voetpaden intact houden. Wordt het wegdek over een langere lengte opgebroken, dan wordt er een laag steenslag aangebracht.

Eerst zal de aannemer in het opgebroken deel een diepe sleuf graven. Daarna wordt op de sleufbodem een fundering geplaatste waarop we de rioleringsbuis kunnen aanleggen. Van zodra er een aantal meters buis is aangelegd, wordt de sleuf opnieuw aangevuld met zand dat goed wordt "aangestampt" zodat de grond zich later niet gaat zetten. Hier wordt vervolgens nog een laag steenslag op geplaatst zodat dit deel van de weg opnieuw toegankelijk is voor plaatselijk verkeer.

Zijn de graafwerken daarmee achter de rug? Nee, de grote kranen zijn wel weg, maar de huisaansluitingen moet nog wel worden gemaakt. De huisaansluitingen zijn de verbindingen tussen jouw woning en het rioleringsstelsel. Tijdens deze fase is de hinder meestal beperkt omdat deze sleuven smaller en minder diep zijn. De sleuven zullen op een aantal plaatsen wel het voetpad dwarsen. Als jouw aansluiting onder jouw oprit zit, zal je tijdens dit deel van de werken de oprit tijdelijk even niet kunnen gebruiken. Van zodra de aansluiting is gemaakt, worden de sleuven terug aangevuld.