Waterwingebied

In een waterwingebied pompen watermaatschappijen grondwater op om drinkwater te produceren. Rond elk waterwingebied zijn beschermingszones waar bepaalde regels gelden om de kwaliteit van het grondwater te beschermen.