Asset management voor gemeenten

Wist je dat een gemiddelde gemeente maar liefst 167 kilometer aan riolen heeft? Door ze te inspecteren, kan je tijdig ingrijpen als er gebreken worden vastgesteld. Ontdek op deze pagina wat Aquafin voor jouw gemeente kan doen.

Digitaal platform Rosi asset management

Transparant en voorspelbaar beeld

Preventief asset management vraagt de nodig middelen maar het is onmisbaar om grote risico's uit te schakelen. Als gemeente wilt u natuurlijk op de voet kunnen volgen hoe uw riolen er voor staan, welke inspecties op de planning staan en hoe de investeringen passen in uw financieel plan. Via ons digitale platform Rosi heeft u 24/7 toegang tot werkelijk àlle informatie over uw rioolstelsel.

Ontdek de website van Rosi 

Bekijk het webinar met de voorstelling van Rosi

Afspraken en timing

Met een aantal concrete afspraken wil de Vlaamse Regering het asset management van gemeentelijke en bovengemeentelijke rioleringsinfrastructuur goed op mekaar afstemmen. De afspraken kwamen tot stand in overleg met AquaFlanders, VVSG, Vlario, VMM en Aquafin. Ze zijn terug te vinden in een conceptnota van de Vlaamse Regering.

Tegen eind 2027 wil de Vlaamse Regering een volledig en betrouwbaar zicht hebben op de toestand van de Vlaamse riolen. De standaarden en de minimumvoorwaarden die hiervoor werden opgesteld, zijn terug te vinden op de website van de Coördinatiecommissie Intergraal Waterbeleid (CIW). Gemeenten en steden moeten zich daarvoor houden aan deze timing:

Vlaamse minimumvoorwaarden

tijdlijn

Een gezond rioolstelsel met Aquafin

Onze asset management service

De Vlaamse minimumvoorwaarden zijn een eerste stap richting preventief assetmanagement van het rioolstelsel. Aquafin heeft al jarenlang ervaring met assetmanagement van de bovengemeentelijke riolen en biedt de service ook aan voor steden en gemeenten. Onze aanpak is risicogebaseerd, betaalbaar en betrouwbaar.

Risico's

Eerst bepalen we de risico’s voor elke riool en de gevolgschade bij een eventueel falen. Hierdoor weten we van welke riolen we de toestand het vaakst moeten controleren en welke minder risico’s opleveren. Zowel ecologische, economische als maatschappelijke factoren spelen daarin een rol.

Inspecties

Daarna gaan we de riolen inspecteren. Voor de meest cruciale leidingen gebruiken we een rijdende camera, in de rest van het stelsel doen we steekproeven met putcamera's. 

Advies

Vervolgens adviseren we de gemeente over oplossingen voor vastgestelde knelpunten. Op die manier zetten we de beschikbare middelen gericht in en schakelen we de grootste risico’s uit.

Onze assetmanagement service is uiteraard een repetitief proces, dat telkens begint bij het updaten van de riooldatabase met de meest recente informatie. Enkel op die manier kunnen wij een optimaal beheer van het patrimonium garanderen.

Aquafin is ISO55001-gecertificeerd voor het management van al zijn assets. Dé garantie voor de juiste balans tussen investeringen, operationele kosten, prestaties en risicobeheersing.

Jan Goossens - ceo Aquafin

Levenscyclusplannen voorspellen onderhoud en vervangingen

Het Vlaamse Gewest investeerde via Aquafin zwaar in de uitbouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur voor het gewest. Om die investeringen optimaal te laten renderen, is een doordacht asset management en een goed budgetbeheer nodig. Levenscyclusplanning is daarin een belangrijk onderdeel.
Aquafin werd door BEMAS genomineerd voor de ‘Asset Performance Awards’ in de categorie ‘Best Improvement in Maintenance en Asset Management’. De jury loofde Aquafin voor de gestructureerde aanpak.

Wat kan er fout gaan in een riool?

Sommige riolen die niet tijdig geruimd worden, slibben dicht. Daardoor verkleint de diameter van de buis en kan ze zelfs verstoppen, met wateroverlast tot gevolg. Ook boomwortels kunnen in de riolering ingroeien en ze zo beschadigen en verstoppen. Bovendien vormt zich in het slib in de riool een giftig gas (H2S of waterstofsulfide) dat geurhinder geeft en de buis ook structureel aantast zodat de kans op instorting groter wordt. Ook voegen die niet waterdicht zijn, vormen een risico. Er kan dan omliggende aarde in de buis terechtkomen waardoor er holtes ontstaan en het wegdek kan verzakken.

Renoveren zonder breken

Voor de herstelling of renovatie van een riool gebruikt Aquafin zo veel mogelijk technieken waarvoor de weg niet moet opgebroken worden. Dat drukt de kosten van de herstelling en beperkt de hinder voor de omgeving. Zo kunnen lekkende voegen van binnenuit waterdicht gemaakt worden door injecties met een soort hars of door het aanbrengen van een speciale kous of manchetten uit roestvrij staal. Het is zelfs mogelijk om een groot deel van de riool te renoveren door er langs binnen een verstevigend materiaal in aan te brengen of door er een volledig nieuwe kunststofbuis door te trekken.

Contact

Nico De Schepper
Accountmanager
nico.deschepper@aquafin.be