Asset management voor gemeenten

Momenteel werken 107 lokale besturen met Aquafin samen, ofwel rechtstreeks, ofwel via een samenwerkingsverband met drinkwaterbedrijven De Watergroep (Riopact) of water-link. Een greep uit de dienstverlening: update databank, inspecties, uitbouw, onderhoud, renovatie, hydraulische adviezen, …

Voorkomen is beter dan genezen!

Aquafin werkte een methodiek voor asset management uit die betaalbaar en betrouwbaar is. Eerst bepalen we de risico’s voor elke riool en de gevolgschade bij een eventueel falen. Hierdoor weten we van welke riolen we de toestand het vaakst moeten controleren en welke minder risico’s opleveren. Zowel ecologische, economische als maatschappelijke factoren spelen daarin een rol. Oplossingen voor vastgestelde knelpunten komen op een prioriteitenlijst terecht. Op die manier zetten we de beschikbare middelen gericht in en schakelen we de grootste risico’s uit.

Aquafin is ISO55001-gecertificeerd voor het management van al zijn assets. Dé garantie voor de juiste balans tussen investeringen, operationele kosten, prestaties en risicobeheersing.

Jan Goossens - ceo Aquafin

Levenscyclusplannen voorspellen onderhoud en vervangingen

Het Vlaamse Gewest investeerde via Aquafin zwaar in de uitbouw van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur voor het gewest. Om die investeringen optimaal te laten renderen, is een doordacht asset management en een goed budgetbeheer nodig. Levenscyclusplanning is daarin een belangrijk onderdeel.
Aquafin werd door BEMAS genomineerd voor de ‘Asset Performance Awards’ in de categorie ‘Best Improvement in Maintenance en Asset Management’. De jury loofde Aquafin voor de gestructureerde aanpak.

Wat kan er fout gaan in een riool?

Sommige riolen die niet tijdig geruimd worden, slibben dicht. Daardoor verkleint de diameter van de buis en kan ze zelfs verstoppen, met wateroverlast tot gevolg. Ook boomwortels kunnen in de riolering ingroeien en ze zo beschadigen en verstoppen. Bovendien vormt zich in het slib in de riool een giftig gas (H2S of waterstofsulfide) dat geurhinder geeft en de buis ook structureel aantast zodat de kans op instorting groter wordt. Ook voegen die niet waterdicht zijn, vormen een risico. Er kan dan omliggende aarde in de buis terechtkomen waardoor er holtes ontstaan en het wegdek kan verzakken.

Renoveren zonder breken

Voor de herstelling of renovatie van een riool gebruikt Aquafin zo veel mogelijk technieken waarvoor de weg niet moet opgebroken worden. Dat drukt de kosten van de herstelling en beperkt de hinder voor de omgeving. Zo kunnen lekkende voegen van binnenuit waterdicht gemaakt worden door injecties met een soort hars of door het aanbrengen van een speciale kous of manchetten uit roestvrij staal. Het is zelfs mogelijk om een groot deel van de riool te renoveren door er langs binnen een verstevigend materiaal in aan te brengen of door er een volledig nieuwe kunststofbuis door te trekken.

Ecologisch management

Inzet van bijvoorbeeld meetsensoren in de riolering moet op termijn toelaten om de goede werking van overstorten continu te monitoren en schade aan omgeving en milieu te voorkomen.