De job van water- en omgevingsingenieur Anouk

Na haar studies Milieutechnologie vond Anouk haar eerste job bij Aquafin. Als Water- en Omgevingsingenieur werkt zij mee aan het conceptueel ontwerp en hydraulisch beheer van rioleringsnetwerken in haar regio.

Slim omgaan met afval- en hemelwater

Anouk: “Mijn job als ingenieur bij Aquafin is heel breed. We krijgen een aantal rioleringsgebieden toegewezen waar we knelpunten inventariseren. Onze kerntaak is om te onderzoeken hoe we het overstorten van afvalwater naar waterlopen kunnen verminderen en wateroverlast kunnen oplossen. 
Daarbij is er ook nog het projectwerk. Als er ergens een riolering aangelegd of vervangen wordt, dan denk ik als deel van het projectteam vooral in de eerste fase van het project mee over het concept. Dat gebeurt in samenwerking met studiebureaus, dus hen opvolgen en coördineren hoort er ook bij. Ik volg budgetten van rioolmodellering mee op, houd rekening met de visie van de gemeente en andere stakeholders, werk regelmatig samen met interne en externe partijen,…Naast afvalwater speelt ook hemelwater een steeds belangrijkere rol in mijn job. Door de gevolgen van de klimaatopwarming zijn er fellere buien en vaker wateroverlast. Maar tegelijk worden we in Vlaanderen steeds meer geconfronteerd met droogte. Als ingenieur werk ik dan graag mee aan concrete oplossingen om op een duurzame manier met water om te gaan in Vlaanderen.
 

Ingenieur Aquafin Anouk

Mijn toekomst bij Aquafin

“Na mijn studies Milieutechnologie leek het me logisch om een werkgever te vinden waar het milieuaspect echt leeft. Dat is zeker zo bij Aquafin. Het leukste aan mijn job vind ik, is dat ik concrete oplossingen kan aanreiken om de waterkwaliteit te verbeteren en dus kan meewerken aan een beter milieu. Ik werk hier nu drie jaar en krijg nu pas het gevoel dat ik de job wat in de handen heb. Dit omdat het zodanig breed is. Nu wordt het eigenlijk pas écht interessant! Er zijn veel mogelijkheden om binnen het bedrijf te groeien, dus daar liggen nog opties als ik hier ooit uitgekeken zou geraken. Momenteel is dat zeker niet het geval, ik vind hier meer dan genoeg uitdaging.”

In heel Aquafin leeft het milieuaspect opmerkelijk.

Anouk De Graeve - Water- en Omgevingsingenieur
Ingenieur Aquafin Anouk

Flexibel en open bedrijf

“Aquafin is een zeer flexibel bedrijf. Het hoofdkantoor is in Aartselaar, maar er zijn ook drie satellietkantoren verspreid over Vlaanderen. Dat, en de combinatie met glijdende uren en de mogelijkheid tot thuiswerk, maakt dat je zelf je werk kan inplannen daar waar het nodig is. We zijn met meer dan 1100 medewerkers, maar je voelt niet echt dat het een groot bedrijf is, iedereen is gemakkelijk aanspreekbaar en open.”

Zoek een job bij Aquafin