Aquafin is baanbrekende werkgever

Aquafin zet resoluut de mens centraal en ondertekende daarom met veel overtuiging het Charter Baanbrekende Werkgever. Slimmere en groenere mobiliteit, minder onderweg zijn en mensgericht hybride werken, drie thema’s waarop Aquafin al heel wat stappen heeft ondernomen.

Baanbrekende werkgever sinds 2021

Jobat lanceert in samenwerking met Antwerp Management School en De Lijn het Charter Baanbrekende Werkgever. Aquafin ondertekende niet alleen dit charter, we zijn ook ambassadeur van dit charter. 

Website baanbrekende werkgever

Op deze pagina lees je hoe Aquafin invulling geeft aan een slimmere en groenere mobiliteit, hybride werken en minder onder weg zijn.

Baanbrekende werkgever 2021
elektrische poolwagen Aquafin

Slimmere en groenere mobiliteit

Eén van de pijlers van het Aquafin- beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ‘milieu-impact’. Dat gaat natuurlijk over onze kernactiviteiten: afvalwater zuiveren en werken aan slim omgaan met water. Maar het draait bijvoorbeeld ook om de CO2-uitstoot van zijn wagenvloot die Aquafin wil verminderen. Daarvoor kijken we in deze context naar onze functie- en dienstvoertuigen. Diesel hebben we vandaag volledig geweerd, maar we willen ook de keuze voor groenere wagens aanmoedigen. Vandaag is al 25 % van het wagenpark van Aquafin groen: CNG, hybride, plug-in hybride en elektrisch. Verder tekende 1 op 3 medewerkers in op het fietsleaseplan en moedigen we carpooling aan. Voor verplaatsingen in de buurt van het hoofdkantoor stelt Aquafin enkele (elektrische) poolwagens en e-bikes ter beschikking aan zijn medewerkers.

Minder onderweg

We maken ook werk van minder onderweg zijn. Ongeveer de helft van de Aquafinners heeft een ‘kantoorjob’, maar zij hoeven niet allemaal elke dag naar het hoofdkantoor in Aartselaar te komen. Aquafin heeft volledig uitgeruste satellietkantoren in Gent, Herentals en Leuven. En op tientallen zuiveringsinstallaties in Vlaanderen zijn er zogenaamde ‘flexplekken’. Hier kunnen hoofdkantoormedewerkers terecht om kort even te werken, ideaal voor voor of na een werkafspraak in de buurt. Zo worden onnodige verplaatsingen vermeden.

De andere helft van het personeel werkt als operator op één van de zuiveringsinstallaties in Vlaanderen. Die collega’s werken vooral in eigen regio en ook daar worden inspanningen geleverd om verplaatsingen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken.

flexwerken op een zuiveringsinstallatie

Hybride werken

De tweede pijler van het MVO-beleid, moderne en inclusieve werkgever, draait om het aanbieden van zinvolle en toekomstgerichte jobs, maar ook om de werkplek. We geven onze medewerkers de kans geven om overal en altijd op een goeie manier te werken.

Plaatsonafhankelijk werken zal in de toekomst dus de norm blijven, of het nu thuis is of op eender welke Aquafin-locatie. Dit hybride werken is door COVID-19 nog sterker ingebed bij Aquafin. Tijdens de corona-crisis Was thuiswerken voor de medewerkers van het hoofdkantoor de norm, maar ook nu kunnen de medewerkers dit 2 dagen per week blijven doen. Op de andere dagen hoef je niet per se naar het hoofdkantoor te komen, je kan ook kiezen voor satellietkantoren of flexplekken.

In deze tijden doen we volop aan thuiswerk. Dat wordt ook een belangrijke evenwichtsoefening voor de periode na corona. Daarbij wil Aquafin onze teams de vrijheid geven om zich te organiseren binnen de afspraken van een cao die het kader vastlegt. De combinatie tussen de richting die je als organisatie wil inslaan én tegelijk keuzemogelijkheden laten, die passen bij de wensen van alle individuen is belangrijk om samen een groen beleid te kunnen realiseren.

Sabine Schellens - directeur HR & Organisatieontwikkeling
Aquafin werkt! cirkel

Aquafin werkt!

Hybride werken is het ‘nieuwe werken’. Aquafin maakt dit mogelijk door te investeren in digitale tools en in de werkplek. Maar we investeren ook in de ontwikkeling van skills om goed en efficiënt samen te werken.

Aan de uitdagingen van thuiswerk wordt ook gedacht. Het risico op vereenzaming of loskomen van de bedrijfscontext is reëel. Daarom laat Aquafin zijn teams samen bepalen hoe ze samenwerken, kennis delen, fun hebben, resultaten halen. Hoe blijven we als team verbonden? Hoe zorgen we ervoor dat we de gewenste resultaten halen? Welke tools gebruiken we om samen te werken? Hoe delen we onderling kennis? Door die afspraken per team te maken, aan de hand van de Aquafin werkt!-cirkel, sporen ze beter met de teamcultuur en passen ze ook in de organisatiedoelstellingen.

Coachend en dienend leiderschap

Ook leidinggevenden van Aquafin vormen een community waarbinnen ze elkaar helpen en ideeën delen. De nieuwe manier van werken vraagt van hen een forse inspanning. Omdat medewerkers meer op afstand werken, moeten leidinggevenden sterker investeren in formele en informele communicatie. People management neemt veel meer tijd in beslag. Aquafin gaat naar een meer coachend en dienend leiderschap. In het verleden was IQ een doorslaggevende factor om een leidinggevende rol op te nemen. Daarna kwam EQ erbij en nu vragen we van ons management ook meer AQ. Dat is het aanpassingsvermogen aan de behoeften van teams en individuen in een steeds veranderende (organisatie)context. Aquafin helpt hen daarbij.

teamvergadering
toekomstig hoofdkantoor Aquafin

Campus Aquafin

Tenslotte is er de derde MVO-pijler één met onze omgeving. Het hoofdkantoor in Aartselaar werd grondig verbouwd. We maakten van deze gelegenheid gebruik om te evolueren naar een groene Campus Aquafin waarbij we investeerden in een omgeving die ontmoeting tussen medewerkers stimuleert.

Deze campus in Aartselaar is nóg meer een plek om elkaar te ontmoeten, kennis te delen, informeel aan de community te bouwen. We willen onze deuren ook openzetten naar externen zoals start-ups en studenten tijdens de examenperiode. 

Ook een job bij een baanbrekende werkgever?

HR team Aquafin is boegbeeld voor HR sector

Het HR-team van Aquafin is tijdens het HR Gala verkozen tot HR Ambassadeur 2021/2022.Het bedrijf dat wint, wordt aanzien als 'best practice' op het vlak van HR. Verdienste, waarde en uitstraling voor het vakgebied staan centraal bij de keuze van de ambassadeur.