Europese onderzoeksprojecten

Ook buiten Vlaanderen geniet Aquafin erkenning als expert in de afvalwatersector. Door onze opgebouwde kennis en testmogelijkheden op volle schaal, zijn we nationaal en internationaal een gewaardeerde partner in onderzoeksprojecten binnen de watersector. Samenwerking met de academische wereld en onderzoeksinstellingen vinden we zeer belangrijk. Daar wordt de basis gelegd voor het oplossen van de uitdagingen waar het beleid en de maatschappij voor staan.