Valrisico

Open putten of randen van bekkens zorgen op zo goed als al onze installaties voor valrisico's.
Verzeker jouw veiligheid en die van anderen met collectie en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Welke valrisico's?

  • Valrisico’s in bekkens, putten en daken vanaf een valhoogte van 2 m:  wettelijk opgelegde preventiemaatregelen.
  • Valrisico’s bij werkvlakken en verhoogde dekplaten met een valhoogte tussen 1 en 2 m: volgens de door risicoanalyse bepaalde preventiemaatregelen ( bv. bij overstortconstructies, verhoogde voorbezinktanks, op KWZI’s...) 

Lees de volledige instructie

Let op, het verticaal afdalen in een besloten ruimte valt onder de basisinstructie BIV-02 Besloten ruimten

Let op

Voor risicovolle activiteiten moeten contractoren over een VCA certificering beschikken. Waar nodig is er wel een overgangsperiode voorzien.

Merk je een onveilige situatie op? Zeg STOP en pak het risico aan. Een korte stop redt levens!