Campus Aquafin: een future proof werkplek

Ons kantoor aan de Dijkstraat in Aartselaar kreeg een grondige make-over. Het is een duurzame hub geworden die voldoet aan de verwachtingen van het moderne samenwerken. Ontmoeten en verbinden staan hier centraal. Niet alleen met collega's onderling, ook jij bent welkom!

We zijn best trots op het resultaat en delen graag een aantal do's en don'ts die we leerden uit onze aanpak.

5 tips: Zo bouw je de 'werkplek van de toekomst'!

Neem bricks, bytes en behaviour mee in scope

Kijk breder dan de verbouwing an sich. Een kantoor dat afgestemd is op 'activity based' werken, ademt een aantal principes die om changemanagement vragen. Denk aan afstand nemen van een persoonlijke werkplek of vaste teameilanden en het onderscheid tussen concentratie- en dynamische werkplekken. Schakel daarom vanaf het begin van het project ambassadeurs in. Ze zijn de ogen en oren voor wat er leeft voor, tijdens en na de verbouwingen én ze zijn ideale informatiekanalen. Verder is een multidisciplinair projectteam met Facility, ICT, technische en energiespecialisten, ... en, heel belangrijk: een sponsor binnen de directie, cruciaal.

Natuurlijk moet ook de digitale omgeving, de 'bytes' dus, aangepast worden. Hybride werken betekent niet alleen dat je online moet kunnen vergaderen, maar bv. ook dat kennis en informatie snel en voor iedereen in de organisatie toegankelijk moet zijn. Of ook dat je met collega's moet kunnen samenwerken in een beveiligde, virtuele omgeving.

Definieer ambities en vertaal ze in concrete accenten

Denk goed na over wat de 'werkplek van de toekomst' voor jouw bedrijf betekent en wees daarin ambitieus. Voor ons moest die bv. ondernemerschap en creativiteit stimuleren, kennisuitwisseling mogelijk maken, uitnodigen tot verbinding en uiteraard aangepast zijn aan de noden van de medewerkers.
Vervolgens vereenvoudig je deze ambities in concrete accenten of principes waaraan je gedurende het ganse projecten beslissingen aftoetst.

Formuleer behoeften, geen oplossingen

De verleiding is groot: meestal heb je zelf al wel een hoop ideeën waarmee je aan de slag wilt. En anders zijn er wel collega’s die dé oplossing menen te weten. Wij raden het af om met een pakketje oplossingen aan te kloppen bij de ontwerper. Dat remt de creativiteit. Formuleer je noden en laat de oplossingen van de experten komen!

Hoe je die behoeften in kaart brengt? Meten is weten. Wij maakten gebruik van een huisvestingsadviseur die voor de verbouwingen gedurende een periode de bezettingsgraad van vergaderzalen en bureaus letterlijk telde. Er werd ook gelet op de aard van de activiteiten: wat is het aandeel concentratiewerk, beltijd, vergadertijd, ... met hoeveel personen werd er vergaderd? Dat geeft een objectief beeld van de noden voor je nieuwe kantoor.

Omring je met kwalitatieve partners

Hoe haal je het meeste uit je renovatiebudget?

  1. Werk met een ontwerpwedstrijd. Wij schreven zo'n wedstrijd uit samen met de Vlaamse Bouwmeester. Op die manier krijg je mits een beperkte vergoeding een hoop creatieve ideeën waar jij de beste voor je project uit haalt! Daarna kan je 3 ontwerpers selecteren die meer gedetailleerde schetsen aanleveren om vervolgens die ontwerper te kiezen die het beste aansluit bij jouw project.
  2. Gebruik de expertise van de aannemer. Een goede aannemer is veel meer dan de uitvoerder van je project. Samen met de architect betrokken wij de drie aannemers die het best scoorden op vlak van timing en budget, in een onderhandelingsprocedure. Zij konden alternatieve materialen, betere uitvoeringstechnieken of andere optimalisaties voorstellen. Je project wordt er alleen maar beter op!
Maak duurzame keuzes

Een werkplek van de toekomst is duurzaam. Dat stond voor ons buiten kijf. Het is een van de vier basisprincipes waarop het ontwerp gebaseerd is. Je ziet het overal op de site terugkomen, in verschillende aspecten. Ontdek ze in de video of bekijk ze verder op deze pagina.

Campus Aquafin, ook jouw werkplek van de toekomst?

Onze duurzame keuzes

vervangen door foto zonnepanelen

BEN-gebouw

Een bijna-energieneutraal (BEN) kantoor is de norm geworden. De eisen voor een BEN-kantoor of -school wijken soms af van die voor een BEN-woning.

Meer info over BEN-eisen

Onze hernieuwbare energie halen we uit enerzijds uit de zonnepanelen op de daken van de fietsenstalling, de Bistr'eau en een deel van het hoofdgebouw. Alles samen goed voor zo'n .... MW groene stroom. 

Anderzijds verkoelen en verwarmen we het gebouw met riothermie. Via een warmtewisselaar in de straatriool onttrekken we restwarmte aan het afvalwater dat erdoor stroomt. Een warmtepomp brengt het water op de juiste temperatuur voor het gebouw. Riothermie is een eenvoudige en duurzame techniek. Wist je dat er in Vlaanderen veel potentieel voor is?

Meer weten over riothermie

 

Hergebruik van materialen

Het meest duurzame materiaal is hetgeen je niet koopt maar hergebruikt. Sanitair, meubilair, vloertegels, ... wat nog in goede staat was, hebben we opgefrist en opnieuw gebruikt. Zelfs de klinkers van de verharding rond de oude gebouwen werden met veel zorg uitgebroken, schoongemaakt en gerecupereerd voor de parking. Veel extra werk, maar de moeite waard!

Duurzame, nieuwe materialen

De hoofdtoon in de Campus is hout. Zowel de volledige gevel als de balken en kolommen binnen zijn vervaardigd uit hout. Natuurlijk en duurzaam. De tapijttegels kunnen op het einde van de levensduur volledig gerecycleerd worden. En voor de bekleding van de vijvers aan de Bistr’eau werd gekozen voor klei in plaats van folie. Veel natuurlijker en even efficiënt.

Niet alleen het materiaal zelf, ook de constructie ervan kan duurzaam. De industriële look van het interieur is heel bewust gekozen. Door de buizen van de ventilatie en andere technieken aan het plafond te voorzien en niet in de vloer in te werken, is er geen breekwerk nodig bij falen en kan alles eenvoudig vervangen worden. Nog een voordeel: end-of-life kunnen de materialen dan heel eenvoudig gerecycleerd worden, circulair bouwen dus!

Slim met regenwater

Het regenwater van de daken en verharding vangen we op voor het spoelen van de toiletten.
Dankzij grasdallen kan de parking heel wat regenwater infiltreren. De overlopen wateren af naar groene middenstroken, die op hun beurt afwateren naar een wadi aan de straatkant. Zo kan het regenwater maximaal in de grond infiltreren. Daarnaast zorgen groendaken op het hoofdgebouw en de Bistr'eau voor infiltratie én voor verkoeling.

parking

Samenwerking met maatwerkbedrijven

Stel jezelf open voor tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kwaliteit is vaak even hoog en je geeft hen het belangrijke signaal dat ze gelijkwaardig zijn. Voor het plaatsen van onze gevelcassettes achter de houten bekleding, waarin ook de isolatie verwerkt zit, werkten we samen met een sociale werkplaats voor dove mensen. Onze catering wordt verzorgd door metSense, een werkgever die Mensen In Activering (MIA’s) aan het werk helpt.

Duurzame catering

Trek duurzaamheid door in de catering: niet alleen door de keuze van de dienstverlener maar ook in het aanbod. In onze Campus, voor al onze locaties en events gaan we voor gezonde voeding met seizoensproducten, minder voedselkilometers en geen verspilling.