Projectoverzicht

22493 - Aansluiting Molenstraat - Waversesteenweg
Laatst bijgewerkt: 24 dec 2021

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 10 mei 2021

De werken zullen 26 maanden duren

Op maandag 10 mei gaat de spade in de grond voor de langverwachte riolerings- en wegeniswerken in de Molenstraat en de Waversesteenweg tussen de dorpskernen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Putte. De werken zullen twee jaar duren.

 

Aquafin zorgt voor de aanleg van een gescheiden riolering onder de rijbaan van de Molenstraat. De nieuwe riolering voor afvalwater zal aansluiten op de bestaande riolering van het Dorp in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Om dat mogelijk te maken, bouwt Aquafin een pompstation. Het afvalwater wordt vandaar rechtstreeks afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van Mechelen-Noord.

 

Het regenwater wordt afgevoerd via de bestaande en nieuw aan te leggen grachten.

 

De gemeentebesturen van Sint-Katelijne-Waver en Putte zorgen voor een fraaie nieuwe rijbaan met comfortabele fietspaden aan beide kanten van de straat.

 

In 2021 zullen de werken zich hoofdzakelijk bevinden op het grondgebied van Sint-Katelijne-Waver. Pas in de lente van volgend jaar zullen de werken zich verplaatsen naar het grondgebied van Putte.

Nieuws en updates

 • 05 okt 2021

  Update van de werken

   

  De voorbije weken is er stevig doorgewerkt in de Molenstraat. Fase 1 nadert haar einde en binnenkort kan er gestart worden met fase 2. Een overzicht :

   

  Fase 1: Uilelei tot Torekensvelden

   

  Tussen Molenstraat 106, dat is net voor de Uilelei, en Torekensvelden zit de volledige riolering, dus zowel die voor de afvoer van het afvalwater als van het regenwater, in de grond. De komende dagen werkt de aannemer de persleiding af. Die zal zorgen voor het transport van het afvalwater tussen het nieuwe pompstation en de bestaande riolering in het Dorp.

   

  De komende weken zal de aannemer de woningen in dit gedeelte aansluiten op de nieuwe leidingen. Ook de straatkolken worden al geplaatst.

   

  Fase 1: Torekensvelden tot Dorp

   

  Deze week start de aannemer met de aanleg van de riolering tussen Torekensvelden en Dorp. In eerste instantie zal hij de oude rijbaan opbreken. Bewoners en handelaars blijven steeds bereikbaar. Tot waar er gewerkt wordt via het Dorp, anders via de kant van Putte.

   

  De plaatsing van de pompput is voorzien voor de week van 18 oktober.

   

  Fase 2: Uilelei tot Kapelstraat (Putte)

   

  Volgende week starten de voorbereidende werken in fase 2. De aannemer zal het fietspad opbreken zodat de nutsmaatschappijen aan de slag kunnen. De stevige laag steenslag zorgt ervoor dat de opritten van de woningen vlot toegankelijk blijven.

   

  De nutsmaatschappijen starten hun werken in de week van 18 oktober. Er komen nieuwe leidingen van Fluvius, Proximus en Pidpa. Als alles vlot verloopt, zijn deze werken klaar in januari. De betonnen rijbaan blijft tijdens deze werken behouden. De aannemer zal proberen om steeds een rijstrook vrij te houden voor maximale toegankelijkheid van bewoners en handelaars.

   

  De vooropgestelde planning kan wel beïnvloed worden door de weersomstandigheden.

 • 10 sep 2021

  Stand van zaken rioleringswerken

   

  Sinds een tweetal weken is de aannemer volop bezig met de aanleg van de nieuwe riolering. Gestart ter hoogte van de weide naast huisnummer 106 schuift hij op richting Dorp. Momenteel bevindt de werftrein zich tussen de Baronsdreef en de IJzersteinlei. Het weer is ons gunstig gezind; de werken verlopen dus volgens plan.

   

  Door technische moeilijkheden is de aannemer er nog niet in geslaagd om de pompput in de grond te steken. De komende weken zal ook dit in orde gebracht worden.

   

  De bewoners en handelaars in de Molenstraat blijven steeds bereikbaar. Tot aan de plek waar op dat moment gewerkt wordt via het Dorp, erachter via Putte.

   

  Afvalophaling

   

  De voorbije weken stelden de gemeente vast dat de vuilkar niet altijd in de mogelijkheid was om de hele straat te bedienen. De gemeente heeft met Ivarem afgesproken dat zij in zulke gevallen één of twee dagen later opnieuw langskomen om de zakken op te halen.

   

  Gewoon een kort telefoontje naar Ivarem (0800 90 441) en zij regelen dit verder. Per uitzondering mag je dan jouw vuilnis gewoon buiten laten staan.

 • 03 jun 2021

  Werken nutsleidingen  

   

  De werken zijn intussen drie weken ver en vlotten goed. Momenteel is de aannemer volop bezig met de plaatsing van nieuwe nutsleidingen. De doorgang voor plaatselijk verkeer en naar de aanwezige handelaars blijft mogelijk. We vragen wel om de geldende maximumsnelheid (30/50 km/u, volg verkeersborden) te respecteren voor de veiligheid van de arbeiders en de bewoners.

   

  Werken in Dorp vanaf 1 juni

   

  Op dinsdag 1 juni starten er ook werken onder het voetpad voor zaal Graaf d'Elissem en het voetpad tussen het Raadhuis en de pastorij. De aannemer zal er nieuwe leidingen van Fluvius koppelen aan al bestaande. Doorgaand verkeer blijft er mogelijk, maar je kan er tijdelijk niet parkeren.

   

  Doorgang Molenstraat volledig afgesloten op 14, 15 en 16 juni

   

  Van maandag 14 juni tot en met woensdag 16 juni zal de aannemer een nieuwe waterleiding plaatsen aan het begin van de Molenstraat. Net voorbij het kruispunt met het Dorp zal de Molenstraat drie dagen lang volledig onderbroken zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers wordt een veilige doorgang voorzien. Deze timing is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

   

  Verdere planning

   

  Midden juni start de aannemer met het aansluiten van woningen langs de Molenstraat op de nieuwe nutsleidingen. De bewoners zullen hiervoor tijdig een brief ontvangen van de nutsmaatschappijen.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Wim Mariën - werfleider aannemer Deckx NV

Locatie werfkeet : hoek van de Molenstraat en de Uilenlei.

Bart Daans - werftoezichter

Sweco