Veilig werken

Hoe verlopen de ideale werken? Met technische beslissingen genomen door specialisten, een maximale beveiliging tegen wateroverlast en zo weinig mogelijk incidenten die hinder of vervuiling veroorzaken. Maar met stip op één staat veilig denken en handelen. Alle voorbijgangers, maar ook iedereen die werken uitvoert, wensen wij een veilige thuiskomst ’s avonds. Zonder ongevallen, zonder druk om andere zaken dan veiligheid prioriteit te geven.

Aquafin wil een voortrekker zijn in veiligheid. We stimuleren en promoten een bewuste veiligheidshouding bij onze eigen medewerkers, bij onze technische partners en op onze bouwwerven.

Afvalwater en Corona

Informeer je over de nodige PBM's en social distancing maatregelen

stop team aquafin

STOP-principe

Nul ongevallen is het enige streefdoel dat we bij Aquafin moreel te verantwoorden vinden ten opzichte van onze medewerkers, partners en leveranciers. Veilig werken begint bij het nadenken over de eventuele risico's en ze vervolgens wegnemen vooraleer aan de activiteit te beginnen. Check of je daarvoor de nodige documenten hebt. Kiezen voor veiligheid, betekent ook beslissingen nemen. Als activiteiten niet veilig gebeuren, zeggen we stop. Elke medewerker van Aquafin, maar ook elke medewerker van partners of leveranciers, heeft het recht om werkzaamheden en andere activiteiten tijdelijk te onderbreken, tot de onveilige situatie weggewerkt is.

STOP-principe

Door naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken over veiligheid, kunnen we onveiligheid boven de waterlijn brengen!

Veilig afdalen

Voor de inspectie en het onderhoud van riolen, collectoren, pompputten, … is afdalen in de infrastructuur vaak nodig. Afdalen in een besloten ruimte is niet zonder risico. Naast het valgevaar zijn de gassen in het afvalwater een reëel en dodelijk risico.

Meer over veilig afdalen

veilig afdalen

Opleiding volgen

Aannemers, studiebureaus en ruimfirma's die de rioolinfrastructuur van Aquafin moeten betreden, kunnen via erkende opleidingsinstellingen een opleiding volgen. 

 

opleidingen

helm

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Als je op de infrastructuur van Aquafin komt, moet je de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Zowel onze eigen medewerkers als leveranciers, professionele contacten en bedrijven die in opdracht van Aquafin werken, dragen daarom de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

Meer over PBM's

 

Dienst Preventie en Bescherming

Jan Swankaert, Manager Preventie en Bescherming

Jan Swankaert

Manager Preventie en Bescherming