Basis-instructies veiligheid

Wat moet je weten en doen als je als aannemer werken uitvoert op sites of werven van Aquafin? Zorg dat alle medewerkers goed de basisinstructies kennen voor de activiteiten die ze uitvoeren.

De "BIG 12" bij Aquafin

Je kan de kans op ongevallen sterk verminderen als je bewust bent van de risico's die je loopt. Deze 12 basis-instructiekaarten verzekeren jouw veiligheid en die van je collega's, aangevuld met de juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen. Ga voorbereid aan het werk en lees de instructies die van toepassing zijn grondig voor je de werken start. Veiligheid niet gegarandeerd? Dan zeg je STOP!

Veiligheid komt altijd eerst

Onveilige situatie? Zeg STOP!

Alle medewerkers van Aquafin en alle medewerkers van contractoren hebben het mandaat om STOP te zeggen als er een onveilige situatie is. Een korte stop redt levens! Alleen zo kunnen we de veiligheid van onze collega's, partners en leveranciers garanderen.

Zeg STOP! tegen onveilige situaties

Maak veilig werken zichtbaar

Druk de PBM-affiche en STOP-affiche af en voorzie ze in de werfkeet.