Basis-instructies veiligheid

Wat moet je weten en doen als je als aannemer werken uitvoert op sites of werven van Aquafin? Zorg dat alle medewerkers goed de basisinstructies kennen voor de activiteiten die ze uitvoeren.

De "BIG 12" bij Aquafin

Je kan de kans op ongevallen sterk verminderen als je bewust bent van de risico's die je loopt. Deze 12 basis-instructiekaarten verzekeren jouw veiligheid en die van je collega's, aangevuld met de juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen. Ga voorbereid aan het werk en lees de instructies die van toepassing zijn grondig voor je de werken start. Veiligheid niet gegarandeerd? Dan zeg je STOP!

veiligheidsloten om een toestel betrouwbaar uit dienst te nemen bij Aquafin

Uitschakelen van toestellen

In deze basisinstructie lees je een duidelijke en 100 % betrouwbare werkwijze om een toestel veilig uit dienst te nemen of elektrisch “buiten spanning” te werken volgens de vitale voorschriften.
Lees meer
Veilig afdalen in een riool

Veilig afdalen op de werf

Afdalen in een besloten ruimte is niet zonder risico. Naast het valgevaar dat je loopt, vormen ook de gassen in het afvalwater en andere risico’s van beslotenheid een reëel en dodelijk gevaar. Een verplichte opleiding daarover is dus meer dan noodzakelijk.
Lees meer
Basis Instructie Veiligheid Biologische agentia

Biologische agentia

Onbeschermd contact met afvalwater kan je behoorlijk ziek maken. Deze instructie legt uit hoe je jezelf beschermt en wat je doet als er per ongeluk intensief contact geweest is.
Lees meer
veilige opslag chemicaliën Aquafin

Werken met chemicaliën

Bij Aquafin kan je in contact komen met gevaarlijke stoffen die risico’s kunnen opleveren voor mens, dier of milieu. Zorg dat je de regels kent.
Lees meer
veilig elektriciteitswerken uitvoeren

Elektriciteit

Elektrische werkzaamheden mogen enkel uitgevoerd worden met een goedgekeurd coördinatiedocument.
Lees meer
Basis Instructie Veiligheid Valrisico

Valrisico

Open putten of randen van bekkens zorgen op zo goed als al onze installaties voor valrisico's. Verzeker jouw veiligheid en die van anderen met collectie en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Lees meer
Werken bij open water

Verdrinkingsrisico

Deze instructie beschrijft de beveiligingsmaatregelen die je neemt bij de uitvoering van werken en inspecties aan de rand van een bekken gevuld met vloeistof of nabij open water.
Lees meer
Basis Instructie Veiligheid Hijsen

Hijsactiviteiten

Om lasten veilig te hijsen, moet je zorgvuldig te werk gaan. Als het hijsmateriaal breekt en de last neervalt, kunnen de omstaanders zware verwondingen oplopen.
Lees meer
Biogasballon en gistingstank

Explosierisico

Deze basisinstructie beschrijft de veiligheidsprincipes die je toepast in en nabij de gevarenzones waarbinnen zich een explosieve atmosfeer kan vormen.
Lees meer
Mobiele werkplaats op de openbare weg

Werken op de openbare weg

Werken van categorie 6 hebben een specifieke signalisatievergunning nodig. De signalisatie ter plekke moet natuurlijk wel in orde zijn om ongevallen te voorkomen.
Lees meer
Veilig werken in sleuven bij Aquafin

Werken in sleuven

Enkel bevoegde en ervaren personen mogen werken in, aan of in de nabijheid van sleuven. Op die plaatsen komen heel veel risico's samen, zorg dus dat je de basisinstructie kent.
Lees meer
Basis Instructie Veiligheid Werfrisico

Werfrisico's en omwonenden

Deze basisinstructiekaart beschrijft de meest voorkomende risico’s samen voor omwonenden van een werf van Aquafin in of nabij een woongebied. Werven zijn gevaarlijk, zeker voor buitenstaanders!
Lees meer

Veiligheid komt altijd eerst

Onveilige situatie? Zeg STOP!

Alle medewerkers van Aquafin en alle medewerkers van contractoren hebben het mandaat om STOP te zeggen als er een onveilige situatie is. Een korte stop redt levens! Alleen zo kunnen we de veiligheid van onze collega's, partners en leveranciers garanderen.

Zeg STOP! tegen onveilige situaties

Maak veilig werken zichtbaar

Druk de PBM-affiche en STOP-affiche af en voorzie ze in de werfkeet.