Basis-instructies veiligheid

Wat moet je weten en doen als je als aannemer werken uitvoert op sites of werven van Aquafin? Zorg dat alle medewerkers goed de basisinstructies kennen voor de activiteiten die ze uitvoeren.

De "BIG 12" bij Aquafin

Je kan de kans op ongevallen sterk verminderen als je bewust bent van de risico's die je loopt. In de zomer van 2022 rolde Aquafin 12 basis-instructiekaarten uit, die jouw veiligheid en die van je collega's verzekeren.

Deze veiligheidsinstructies zijn sinds 1 augustus van toepassing.

Ga dus voorbereid aan het werk en lees ze grondig voor je de werken start!

Veiligheid komt altijd eerst

Onveilige situatie? Zeg STOP!

Alle medewerkers van Aquafin en alle medewerkers van contractoren hebben het mandaat om STOP te zeggen als er een onveilige situatie is. Een korte stop redt levens! Alleen zo kunnen we de veiligheid van onze collega's, partners en leveranciers garanderen.

Zeg STOP! tegen onveilige situaties