Basis-instructies veiligheid

Wat moet je weten en doen als je als aannemer werken uitvoert op sites of werven van Aquafin? Zorg dat alle medewerkers goed de basisinstructies kennen voor de activiteiten die ze uitvoeren.

De "BIG 12" bij Aquafin

Je kan de kans op ongevallen sterk verminderen als je bewust bent van de risico's die je loopt. In de loop van 2021-2022 rolt Aquafin 12 basis-instructiekaarten uit, die jouw veiligheid en die van je collega's verzekeren.

We bieden de instructiekaarten nu al ter inzage aan. Ze worden in een later stadium van toepassing bij alle werkzaamheden in opdracht van Aquafin, maar zijn op dit moment nog niet bindend.

Maar ook al zijn ze nu nog niet verplicht toe te passen, lees ze dus al grondig na!

Veiligheid komt altijd eerst

Alle medewerkers van Aquafin en alle medewerkers van contractoren hebben het mandaat om STOP te zeggen als er een onveilige situatie is. Een korte stop redt levens!