Toepassingen van gezuiverd water

Vlaanderen heeft soms te kampen met extreem droog weer. Dat betekent vaak slecht nieuws voor landbouwers die vrezen voor schade aan hun teelt en voor bedrijven die met verschraalde velden achterblijven. Nochtans zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron: het gezuiverd afvalwater. Aquafin biedt dit effluent als noodoplossing aan voor verschillende toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. Landbouwers, gemeenten en sportclubs kunnen er hun akkers, plantsoenen en velden mee besproeien. Bedrijven kunnen het gebruiken voor het spoelen van tankwagens of als koelwater.

Effluent als alternatieve waterbron

Hulp voor landbouw en bedrijven

Vlaanderen kent de laatste jaren vaak periodes van extreem droog weer. Verschillende provincies vaardigen tijdens zo'n weken een oppompverbod af voor alle onbevaarbare waterlopen. En dat is steeds slecht nieuws voor landbouwers, die vrezen voor schade aan hun teelt. Ook andere bedrijven, gemeenten en sportclubs krijgen te maken met verschraalde velden en plantsoenen. Nochtans zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron: het gezuiverd afvalwater dat normaal gezien na de zuivering terug in een waterloop stroomt. Aquafin biedt dit effluent aan voor verschillende toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. In de landbouw komt het onder meer in aanmerking voor de bevloeiing van akkers en velden. Bedrijven kunnen het gebruiken voor het spoelen van tankwagens of als koelwater.

 

Effluent voor landbouwers

 

Effluent voor bedrijven

landbouwers komen gezuiverd water afhalen

De kwaliteit van gezuiverd afvalwater

Waarvoor je het gezuiverd afvalwater niet kan gebruiken

Het afvalwater voldoet na zuivering aan alle geldende Europese en Vlaamse normen. Het heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in beken en rivieren en kan dus in talloze toepassingen leidingwater of oppervlaktewater vervangen.

Als particulier kan je bij Aquafin geen gezuiverd afvalwater aankopen. Dit water is namelijk enkel geschikt voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vragen. Het is dus niet geschikt voor menselijke consumptie. Het is ook niet geschikt voor gebruik waarbij direct menselijk contact mogelijk is (zoals sanitaire doeleinden (douche, wc)), het rechtstreeks besproeien van fruit, de irrigatie van groenten die rauw worden gegeten, …Je kan een lege waterput dus niet met effluent vullen.

Als bedrijven het gezuiverde afvalwater als proceswater wilt gebruiken, dan is verdere zuivering nodig. Dit is afhankelijk van het doel waarvoor het juist wordt gebruikt. Ook doorgedreven zuivering tot drinkwater is perfect mogelijk en gebeurt vandaag al door de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht in Koksijde.

uitstroom effluent in beek

Het gezuiverd water gaat terug de beek in, maar kan ook gebruikt worden voor heel wat andere toepassingen.