Partners en bedrijven

Welke opdrachten brengen we op de markt voor technische partners en leveranciers? Als professional lees je hier ook alles over veilig werken en het lozen van water op de riolering. Ook als bedrijf kan je afvalwater tijdelijk of permanent lozen op de riolering, of gezuiverd afvalwater in processen gebruiken.

Opdrachten

Uitvoering van werken, leveringen of diensten

Aquafin zoekt regelmatig partners en leveranciers voor de uitvoering van werken, leveringen of diensten. Hier vind je een overzicht van alle opdrachten die Aquafin op de markt brengt. Een offerte indienen voor een opdracht doe je via e-procurement, een digitaal platform van de overheid.

Meer over opdrachten

Richtlijnen en tools

Aannemers die werken moeten uitvoeren op een waterzuivering hebben een procesvergunning nodig. Verder bieden we nog andere richtlijnen en tools aan voor onze partners. Aquafin ontwikkelde een tool om betoncorrosie op te sporen in rioolbuizen en vertelt waarom shortliners niet als herstelmethode mag gebruikt worden

Gezuiverd water hergebruiken

Toepassingen van effluent

Bedrijven kunnen een overeenkomst afsluiten met Aquafin voor de afname van gezuiverd afvalwater als koel- of proceswater. In tijden van extreme droogte stellen we het ook ter beschikking van landbouwers en gemeenten voor het bevloeien van gewassen en velden.

Toepassingen van gezuiverd water

Water lozen

Waarheen met (bedrijfs)afvalwater?

Bemalingswater op de riolering lozen, een (nood)aansluiting op de riolering voorzien voor een bedrijf met een eigen waterzuivering, dat zijn allemaal zaken die vooraf moeten aangevraagd worden bij Aquafin. Een onverwacht groot debiet in de riolering, kan voor overstromingen zorgen, of het behandelingsproces op de waterzuivering verstoren.

Alles over water lozen

Advies nodig over industriële zuiveringsinstallaties?

Ons dochterbedrijf Aquaplus heeft ervaring met kleine en grote zuiveringsinstallaties, die werken volgens de meest uiteenlopende processen. Bij elk project letten we op de total cost of ownership en de efficiëntie waarmee de installatie achteraf beheerd kan worden.

waterzuivering

Veilig werken

Veiligheid voorop

Aquafin wil een voortrekker zijn in veiligheid. We stimuleren en promoten een bewuste veiligheidshouding bij onze eigen medewerkers, bij onze technische partners en op onze bouwwerven. Tegen onveilige situaties zeggen we stop.

Alles over veiligheid

Kennisbanken en riooldatabank

Op zoek naar nuttige documenten voor de uitvoering van een project of naar noodplannen van onze installaties? Onze technische partners, de brandweer en het FANC kunnen hiervoor op terecht op een kennisbank. Riooldata kan je raadplegen via Geopunt.

Naar het partnerportaal